Przypowieść o 10 pannach i przypowieść o wiernym słudze: tekst

Przypowieść o 10 pannach Przypowieść o wiernym słudze
Mateusza 25:1-13
(1) Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.
(2) Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich.
(3) Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy.
(4) Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach.
(5) A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły.
(6) O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!
(7) Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy.
(8) A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną.
(9) I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć.
Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie.
(10) A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec.
Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.
(11) Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam!
(12) Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.
Łukasza 12:35-38
(35) Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy.
(36) A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć.
(37) Błogosławieni ci słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających.
Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc, będzie im usługiwał.
(38) Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy.

Przypowieść o 10 pannach i przypowieść o wiernym słudze: porównanie

Podobieństwa
1. Obie przypowieści rozgrywają się nocą
2. Obie przypowieści mówią o uczcie weselnej
3. W obu ludzie czekają na coś ważnego
4. Kwestia (nie)przygotowania jest istotna
5. Kwestia, czy lampy są zapalone w momencie przybycia Pana, jest ważna
6. W obydwu liczy się pozostawanie czuwającym
7. Kluczowe są drzwi (czy są otwarte czy zamknięte oraz kto je otwiera)
8. Spóźnienie Pana jest centralną kwestią w obydwu przypowieściach
9. Czas przybycia jest nieznany w obu historiach
10. Kluczową postacią jest Pan/ oblubieniec (Ew. Mateusza) vs kluczową postacią jest Pan (Ew. Łukasza)

Kenneth E. Bailey, „Jesus Through Middle Eastern Eyes