Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych – Song of the Dew

Song of the Dew (Pieśń Rosy) z albumu The Garden of The LORD (Ogród PANA), w wykonaniu Jehoshaphat Music.

Wykorzystane wersety: Lamentacje 3:22-23; Psalm 133:1-3; Malachiasza 3:17-4:2; Izajasza 26:19; Hebrajczyków 12:1; Objawienia 10:1

Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych – Song of the Dew: nagranie

Kompozytor: D. Osborn
Wokal: D. Osborn & M. Osborn
Montaż wideo: F. Robinson

Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych – Song of the Dew: tekst polski i angielski

Tekst: wersja angielska Tekst: tłumaczenie na polski
oh God of each new morning
with steadfast love renewed
We thank Thee for Thy grace
and the sureness of the dew
the sureness of the dew
the fullness of Thy mercy
thy precious word of truth
refreshes us each day
as the blessing of the dew
the blessing of the dew
the love we share as brethren
the fellowship of truth
may flow as cooling balm
the refreshing of the dew
refreshing of the dewand when Thy Son returns and
He maketh up his jewels
he’ll raise the dead who sleep
as the silent morning dew
the silence morning dewAnd when the clouds of saints
feel his healing beams shine through
they’ll gleam with rainbow brilliance
the chosen of Thy dew
O Boże, każdego nowego poranka
z niezachwianą odnowioną miłością
Dziękujemy Ci za Twą łaskę
i pewność tego, że (pojawi się) rosa
pewność tego, że (pojawi się) rosa
Pełnia Twego miłosierdzia
Twoje drogocenne słowo prawdy
pokrzepia nas każdego dnia
jako błogosławieństwo rosy
błogosławieństwo rosy
Miłość, którą dzielimy jako bracia
wspólnota prawdy
niech płynie niczym kojący balsam
orzeźwienie rosy
orzeźwienie rosyI kiedy Twój Syn powróci
Uczyni klejnoty
wskrzesi umarłych, którzy śpią
niczym cicha poranna rosa
cicha poranna rosaA kiedy chmury świętych
poczują, (jak) prześwietlają ich uzdrawiające promienie
będą lśnić blaskiem tęczy
wybrani Twojej rosy

Czytaj także: Nadchodzące Królestwo Mesjasza

Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych

Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych

Jehoshaphat Music to projekt Chrystadelfian. W katalogu online znajduje się ponad 300 psalmów, hymnów i pieśni duchowych.