List Ignacego do Efezjan: informacje

List Ignacego do Efezjan - jeden z siedmiu listów przypisywanych Ignacemu z Antiochii. Jest różnie datowany: od końca I wieku, aż do blisko połowy II wieku.

List Ignacego do Efezjan: tematy

  • zostaje wspomniany Onezym - osoba o tym imieniu występuje w Liście do Filemona.
    List Ignacego do Efezjan

    List Ignacego do Efezjan

  • Ignacy akcentuje władzę biskupa, który ma być poważany niczym samy Chrystus (List Ignacego do Efezjan 6).

List Ignacego do Efezjan: treść

List Ignacego do Efezjan 14

List Ignacego do Efezjan 14:1

Żadna z tych rzeczy nie jest przed wami ukryta, jeśli w doskonały sposób posiadacie wiarę i miłość do Chrystusa Jezusa, które są początkiem i końcem życia. Bo początkiem jest wiara, a końcem miłość. Teraz te dwie rzeczy. Będąc nierozerwalnie ze sobą połączone, pochodzą od Boga, podczas gdy wszystkie inne rzeczy, które są niezbędne do świętego życia, następują po nich.

List Ignacego do Efezjan 14:2

Żaden człowiek [naprawdę] składający wyznanie wiary nie grzeszy; ani ten, kto posiada miłość, nikogo nie nienawidzi. Drzewo poznaje się po jego owocach  1; więc tych, którzy podają się za chrześcijan, można rozpoznać po ich postępowaniu. Bo teraz nie chodzi o zwykłe wyznanie, ale o to, by znaleźć człowieka trwającego w mocy wiary aż do końca.

Przypisy
  1. por. Mateusza 12:33