Zobacz także: Inne rozdziały księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 19: tekst

Bóg ratuje Lota (1-22)

Księga Rodzaju 19:1

I dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich zobaczył,  wstał  i wyszedł im naprzeciw, i  skłonił się  twarzą do ziemi.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 wstał  Rodzaju 18:1-5; Hioba 31:32; Hebrajczyków 13:2
 skłonił się  Rodzaju 18:2

Księga Rodzaju 19:2

I powiedział: Oto proszę, moi panowie, wstąpcie teraz do domu swego sługi, przenocujcie i umyjcie sobie nogi. Potem rano wstaniecie i pójdziecie w swoją drogę. Oni odpowiedzieli: Nie, przenocujemy na ulicy.

Księga Rodzaju 19:3

Gdy bardzo na nich nalegał, zboczyli do niego i weszli do jego domu. Wtedy wyprawił im ucztę i napiekł przaśnego chleba, i jedli.

Księga Rodzaju 19:4

Lecz zanim się położyli, mężczyźni z miasta, mężczyźni z Sodomy, młodzi i starzy, mieszkańcy ze wszystkich stron, otoczyli dom.

Przekład interlinearny

Księga Rodzaju 19:4: przekład interlinearny

Lecz zanim poszli spać, mężczyźni z miasta Sodomy, od najmłodszego do najstarszego bez wyjątku, obstąpili dom z każdej strony.

נָסַ֣בּוּ סְדֹם֙ אַנְשֵׁ֤י הָעִ֜יר וְאַנְשֵׁ֨י יִשְׁכָּבוּ֒ טֶרֶם֮
nāsabbû sǝḏōm ʾanšê hāʿîr wǝʾanšê jiškāḇû ṭerem
otoczyli Sodomy mężczyźni miasta mężczyźni położyli się zanim
מִקָּצֶֽה הָעָ֖ם כָּל־ זָקֵ֑ן וְעַד־ מִנַּ֖עַר הַבַּ֔יִת עַל־
mikkāṣê hāʿām kol- zākēn wǝʿaḏ- minnaʿar habbajiṯ ʿal-
ze strony ludzie wszyscy starszego aż do od chłopca dom

Księga Rodzaju 19:5

I wołali do Lota, i zapytali go: Gdzie  ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie w nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi obcowali.

Księga Rodzaju 19:6

Wtedy Lot wyszedł do nich do wejścia i zamknął za sobą drzwi.

Księga Rodzaju 19:7

I powiedział: Moi bracia, proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie.

Księga Rodzaju 19:8

Mam dwie córki, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną. Pozwólcie, że wyprowadzę je do was, a czyńcie z nimi, co się wam podoba. Tylko tym mężczyznom nic nie czyńcie, bo dlatego weszli pod cień mego dachu.

Księga Rodzaju 19:9

oni odpowiedzieli: Odsuń się! I dodali: Ten przyszedł tu jako przybysz, a nas chce sądzić? Z tobą postąpimy gorzej niż z nimi. I napierali gwałtownie na tego mężczyznę, na Lota, i przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.

Księga Rodzaju 19:10

Ale ci mężczyźni wysunęli ręce, wciągnęli Lota do siebie, do domu, i zamknęli drzwi.

Księga Rodzaju 19:11

Mężczyzn zaś, którzy byli u drzwi domu, od najmniejszego aż do największego, porazili ślepotą, tak że na próżno usiłowali znaleźć drzwi.

Księga Rodzaju 19:12

Mężczyzn zaś, którzy byli u drzwi domu, od najmniejszego aż do największego, porazili ślepotą, tak że na próżno usiłowali znaleźć drzwi.

Księga Rodzaju 19:13

Zniszczymy bowiem to miejsce, ponieważ ich okrzyk wzmógł się przed PANEM i PAN posłał nas, abyśmy je zniszczyli.

Księga Rodzaju 19:14

Lot wyszedł więc i powiedział do swoich zięciów, którzy mieli poślubić jego córki: Wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo PAN zniszczy to miasto. Ale jego zięciom wydawało się, że żartuje.

Księga Rodzaju 19:15

A gdy już zaczynało świtać, aniołowie ponaglali Lota, mówiąc: Wstań, weź swoją żonę i swoje dwie córki, które tu są, abyś nie zginął z powodu nieprawości tego miasta.

Księga Rodzaju 19:16

A gdy się ociągał, ci mężczyźni chwycili jego rękę, rękę jego żony i ręce jego dwóch córek – PAN bowiem ulitował się nad nim – i wyprowadzili go, i pozostawili go poza miastem.

Księga Rodzaju 19:17

I gdy wyprowadzili ich stamtąd, on powiedział: Uciekaj, abyś ocalił swoje życie. Nie oglądaj się wstecz ani nie zatrzymuj się nigdzie na tej równinie. Uciekaj na górę, abyś nie zginął.

Księga Rodzaju 19:18

(18)  A Lot powiedział do nich: O nie, Panie!

Księga Rodzaju 19:19

Oto twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach i pomnożyłeś swoje miłosierdzie, które mi wyświadczyłeś, ratując mi życie; ale ja nie mogę uciec na tę górę, bo może dosięgnie mnie jakieś nieszczęście i zginę.

Księga Rodzaju 19:20

Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec, i jest małe. Proszę, pozwól mi tam uciec (czyż nie jest ono małe?), a moja dusza będzie żyć.

Księga Rodzaju 19:21

Odpowiedział mu: Oto wysłuchałem cię w tej sprawie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś.

Księga Rodzaju 19:22

Spiesz się i uchodź tam, bo nie będę mógł nic uczynić, dopóki tam nie dojdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar.

Bóg niszczy Sodomę (23-29)

Księga Rodzaju 19:23

Słońce wzeszło nad ziemią, gdy Lot wszedł do Soaru.

Księga Rodzaju 19:24

Wtedy PAN spuścił deszcz siarki i ognia od PANA z nieba na Sodomę i Gomorę.

Księga Rodzaju 19:25

I zniszczył te miasta, całą tę równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi.

Księga Rodzaju 19:26

Lecz żona Lota, idąc za nim, obejrzała się wstecz i stała się słupem soli.

Księga Rodzaju 19

Księga Rodzaju 19

Księga Rodzaju 19:27

Abraham zaś wstał rano i udał się na to miejsce, gdzie stał przed PANEM.

Księga Rodzaju 19:28

Gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory, i całej ziemi tej równiny, zobaczył, że dym unosił się nad tą ziemią jak dym z pieca.

Księga Rodzaju 19:29

A gdy Bóg zniszczył miasta tej równiny, pamiętał Bóg o Abrahamie i wybawił Lota z samego środka zagłady, kiedy zniszczył te miasta, w których Lot mieszkał.

Lot i jego córki

Księga Rodzaju 19:30

Potem Lot wyszedł z Soaru i mieszkał na górze ze swoimi dwiema córkami, bo bał się mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini, on i jego dwie córki.

Księga Rodzaju 19:31

I starsza powiedziała do młodszej: Nasz ojciec jest stary, a nie ma na ziemi mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi.

Księga Rodzaju 19:32

Chodź, upójmy naszego ojca winem i położymy się z nim, abyśmy zachowały potomstwo naszego ojca.

Księga Rodzaju 19:33

Upoiły więc swego ojca winem tej nocy. I starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie spostrzegł ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała.

Księga Rodzaju 19:34

Nazajutrz starsza powiedziała do młodszej: Oto zeszłej nocy spałam ze swym ojcem, upójmy go winem także tej nocy, wtedy wejdź ty i połóż się z nim, a tak zachowamy potomstwo naszego ojca.

Księga Rodzaju 19:35

Upoiły więc swego ojca winem także i tej nocy. Wtedy młodsza poszła i spała z nim, ale on nie spostrzegł ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała.

Księga Rodzaju 19:36

Tak obie córki Lota poczęły ze swego ojca.

Księga Rodzaju 19:37

Gdy starsza urodziła syna, nadała mu imię Moab. On jest ojcem dzisiejszych Moabitów.

Księga Rodzaju 19:38

Młodsza również urodziła syna i nadała mu imię Ben-Ammi. On jest ojcem synów dzisiejszych Ammonitów.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj