Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Izajasza 16: podsumowanie

Zanim przeczytasz ten rozdział, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
Rozdział ten jest kontynuacją i zakończeniem proroctwa o Moabie, rozpoczętym w rozdziale 15. Zgodnie z wyrocznią, Moab powinien okazać pokorę i posłuszeństwo Bogu i Jego ludowi, aby uniknąć sądu Bożego. W innym przypadku Moab zostanie zniszczony przez Babilończyków za swój pychę i okrucieństwo wobec Izraela.
Werset 5. prezentuje nadzieję na zaprowadzenie praworządności:  „I tron będzie utwierdzony dzięki miłosierdziu; zasiądzie na nim w prawdzie, w przybytku Dawida, ten, który będzie sądził i dbał o prawo, i niezwłocznie wymierzy sprawiedliwość”.

Księga Izajasza 16: tekst

Nadzieja na sprawiedliwego króla wśród ruin Moabu

Księga Izajasza 16:1

Poślijcie baranki, władcy ziemi, od Sela aż do pustyni, do góry córki Syjonu.

Księga Izajasza 16

Księga Izajasza 16

Księga Izajasza 16:2

Bo inaczej jak ptak wędrowny i z gniazda wypłoszony będą córki Moabu przy brodach Arnonu.

Księga Izajasza 16:3

Naradź się, rozstrzygnij sprawę; rozłóż swój cień w pełne południe jak w nocy; ukryj wygnańców, nie wydawaj tułacza.

Księga Izajasza 16:4

Niech mieszkają u ciebie moi wygnańcy, Moabie; bądź ich schronieniem przed grabieżcą. Ustanie bowiem gnębiciel, przeminie grabieżca, a ciemięzca zostanie zgładzony z ziemi.

Księga Izajasza 16:5

I tron będzie utwierdzony dzięki miłosierdziu; zasiądzie na nim w prawdzie, w przybytku Dawida, ten, który będzie sądził i dbał o prawo, i niezwłocznie wymierzy sprawiedliwość.

Księga Izajasza 16:6

Słyszeliśmy o pysze Moabu, że jest bardzo pyszny, o jego zuchwałości, wyniosłości i gniewie. Lecz jego zamiary nie dojdą do skutku.

Księga Izajasza 16:7

Dlatego Moab będzie zawodzić nad Moabem, wszyscy będą zawodzić. Nad gruntami miasta Kir-Chareset będą wzdychać, mówiąc: Już są zniszczone.

Księga Izajasza 16:8

Spustoszone są bowiem pola Cheszbonu i winorośl Sibmy. Władcy narodów stratowali najwyborniejsze jej latorośle, które sięgały aż do Jazer, a szerzyły się na pustyni; jej latorośle rozłożyły się i przeszły morze.

Księga Izajasza 16:9

Dlatego jak opłakuję Jazer, będę opłakiwał winorośl Sibmy. Zroszę cię swymi łzami, Cheszbonie i Eleale, bo na twój letni owoc i na twoje żniwo padł okrzyk wojenny.

Księga Izajasza 16:10

Znikło wesele i znikła radość z urodzajnego pola; w winnicach nie będzie śpiewania ani okrzyku. Nie będzie się tłoczyć wina w tłoczniach; powstrzymałem okrzyki.

Księga Izajasza 16:11

Dlatego moje wnętrze będzie jęczeć nad Moabem jak harfa, a moje serce nad Kir-Chares.

Księga Izajasza 16:12

I stanie się, gdy się okaże, że Moab się męczył na wyżynie, że wejdzie on do swojej świątyni, aby się modlić, ale nie przemoże.

Księga Izajasza 16:13

To jest słowo, które PAN niegdyś powiedział o Moabie.

Księga Izajasza 16:14

Ale teraz PAN powiedział: Po trzech latach, liczonych jak lata najemnika, chwała Moabu zostanie wzgardzona wraz z całym jego wielkim tłumem, a jego resztka będzie bardzo mała i bezsilna.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj