Królestwo Boże nie pojawiło się nagle w Biblii. Wiara w jego przyjście jest wynikiem licznych obietnic, które Bóg składał ludzkości. To na nich swoje nadzieje budowali Paweł i inni apostołowie. A Jezus mówił wręcz, że został posłany po to, by głosić Królestwo Boże. Czym więc ono naprawdę było w oczach Chrystusa i jemu współczesnych?

Królestwo Boże – spis treści

Królestwo Boże - obiecane od początku

Królestwo Boże – obiecane od początku

00:00 – Królestwo Boże: wprowadzenie
1:30 – drzewo na mapie drogowej do Królestwa
2:15 – trzy kluczowe pytania w sprawie Królestwa
5:32 – różne nazwy – jedno Królestwo
7:15 – wypełnienie obietnicy
8:35 – obietnice Izraela naszą obietnicą
9:49 – obietnica od początku
11:51 – obietnice Starego Testamentu: podsumowanie
12:39 – nadzieja dla potomstwa
14:09 – czym jest nasienie węża
15:09 – „on zrani ci głowę…”
16:37 – „ty zranisz mu piętę”
17:50 – Bóg przez zło działa ku dobremu
18:37 – Potomek, a potem potomstwo
19:23 – chodzenie śladami Chrystusa
20:47 – Abel a Chrystus
21:24 – Pokolenie węża a pokolenie niewiasty
22:20 – Boży plan zbawienia jako chiazm
26:20 – apogeum ludzkiego grzechu
27:00 – przymierze z Noem
27:49 – obietnica dana Abrahamowi
29:10 – jedna nadzieja – dwie obietnice
31:48 – oczekiwanie na spełnienie obietnicy
32:45 – potomstwo Abrahama – liczne jak gwiazdy i proch ziemi
33:27 – obietnice dla Abrahama w Nowym Testamencie
34:23 – potomstwo Abrahama – jedna społeczność w Chrystusie
35:36 – to, czego nauczali uczniowie
37:00 – wiara tak, ale w co
38:08 – nowe przymierze z Bogiem
39:07 – potomek Dawida – Chrystus
41:50 – „on zbuduje dom dla mojego imienia…”
43:06 – „ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki…”
43:40 – kilka wniosków na marginesie
44:15 – czy obecni chrześcijanie oczekują tego samego Królestwa co Abraham i Dawid?
45:30 – posąg z proroctwa Daniela
49:05 – stopy z żelaza i gliny
50:30 – Ks. Objawienia – objawiona przed czasem
52:20 – królestwa ludzkie zastąpione Królestwem Bożym
53:14 – drzewo królestw ludzkich
54:45 – drzewo wyrosłe na naukach ludzkich ścięte
55:39 – Królestwo Boże – drzewo, którego oczekujemy
55:57 – kolejne spotkanie: Królestwo Boże – cel misji Chrystusa
56:12 – dyskusja po spotkaniu

Królestwo Boże: nagranie

Korzystałem m.in. z książki „Osnowy Biblii

Królestwo Boże: powiązane artykuły i nagrania

Królestwo Boże: wersety wspomniane w nagraniu

Daniela 2:42-43 – od 50:30
Daniela 2:44-45 – od 52:20
Daniela 4:10-15 – od 53:14 / od 54:45
Daniela 4:11-21 – od 55:39
Daniela 9:27 – od 38:08
2 Koryntian 1:19-20 – od 38:08
2 Piotra 3:6-12 – od 26:20
2 Samuela 7:12-16 – od 39:07
2 Tymoteusza 1:10 – od 11:51 / od 15:09
2 Tymoteusza 2:11-12 – od 19:23
2 Tymoteusza 4:1 – od 31:48
2 Tymoteusza 4:8 – od 31:48
Dzieje 3:24-26 – od 27:49 / od 33:27
Dzieje 8:5 – od 35:36
Dzieje 8:12 – od 35:36
Dzieje 13:32 – od 7:15
Dzieje 26:6-7 – od 7:15
Dzieje 26:22-23 – od 11:51
Dzieje 28:20 – od 3:50
Efezjan 2:12 – od 8:35
Efezjan 4:22 – od 14:09
Galacjan 3:7 – od 37:00
Galacjan 3:8 – od 7:15 / od 27:49
Galacjan 3:16 – od 12:39 / od 32:45
Galacjan 3:26-29 – od 12:39 / od 18:37 / od 34:23
Galacjan 4:4-5 – od 8:35 / od 16:37
Galacjan 4:16 – od 21:24
Galacjan 4:29 – od 21:24
Hebrajczyków 4:2 – od 4:32
Hebrajczyków 11:8 – od 29:10
Hebrajczyków 11:13 – od 31:48
Hebrajczyków 11:39-40 – od 31:48
Izajasza 9:7 – od 43:06
Izajasza 53:5 – od 16:37 / od 17:50
Izajasza 53:10-11 – od 17:50
Izajasza 66:1-2 – od 41:50
Jakuba 2:5 – od 5:32
Jakuba 2:17 – od 37:00
Jana 3:36 – od 5:32
Jana 6:29 – od 37:00
Jana 9:56 – od 44:15
Jana 15:20 – od 19:23
Jana 16:33 – od 19:23
Jeremiasza 31:33 – od 38:08
Jonasza 4:11 – od 27:00
Kolosan 3:9 – od 14:09
Łukasza 1:32-33 – od 39:07
Łukasza 4:43 – od 2:18
Łukasza 16:31 – od 10:08
Łukasza 24:27 – od 10:08
Mateusza 1:1 – od 7:15
Mateusza 1:21 – od 15:09
Mateusza 3:7 – od 21:24
Mateusza 3:10 – od 54:45
Mateusza 5:5 – od 5:32
Mateusza 12:34 – od 21:24
Mateusza 13:32 – od 55:39
Mateusza 24:37 – od 26:20
Objawienia 11:13 – od 50:30
Objawienia 13:1-3 – od 50:30
Objawienia 22:16 – od 39:07
1 Jana 1:1-2 – od 9:49
1 Jana 3:5 – od 15:09
1 Koryntian 2:14 – od 14:09
1 Koryntian 10:13 – od 19:23
1 Koryntian 15:25-26 – od 18:37
1 Kronik 16:15-18 – od 44:15
1 Piotra 1:23 – od 12:39
1 Piotra 2:4-8 – od 41:50
1 Piotra 5:4 – od 31:48
Przysłów 29:27 – od 21:24
Psalm 22:30 – od 35:05
Psalm 25:13-14 – od 37:00
Psalm 132:11 – od 39:07
Rodzaju 3:15 – od 12:39 / od 18:37
Rodzaju 6:5-8 – od 26:20
Rodzaju 9:9-16 – od 27:00
Rodzaju 12:1 – od 29:10
Rodzaju 13:14-17 – od 29:10
Rodzaju 15:18 – od 29:10
Rodzaju 17:8 – od 29:10 / od 30:35 / od 38:08
Rodzaju 22:18 – od 33:27
Rzymian 1:1-2 – od 7:15
Rzymian 1:3 – od 39:07
Rzymian 4:11-12 – od 37:00
Rzymian 4:13 – od 30:35 / od 35:36
Rzymian 6:3-5 – od 34:23
Rzymian 6:6 – od 14:09
Rzymian 6:23 – od 15:09
Rzymian 7:14-25 – od 18:37
Rzymian 8:3 – od 15:09
Rzymian 8:17 – od 34:23
Rzymian 9:7 – od 34:23 / od 35:36
Rzymian 13:13-14 – od 14:09
Rzymian 13:23 – od 39:07
Tytusa 1:2-3 – od 9:49