Ewangelia Mateusza 20 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 20 [czytamy: 18 stycznia / 19 lipca]

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 20: Przypowieść Jezusa o robotnikach w winnicy

1. Bo Królestwo Niebios podobne jest do pana domu, który wyszedł wcześnie rano nająć robotników do swojej winnicy.

2. A gdy uzgodnił z robotnikami po jednym denarze za dzień, posłał ich do swojej winnicy.
3. I wyszedłszy około trzeciej godziny, zobaczył innych bezczynnie stojących na rynku.
4. I powiedział do nich: Idźcie i wy do winnicy. A co jest sprawiedliwe, dam wam. I poszli więc.
5. Ponownie wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny i uczynił tak samo.
6. A około jedenastej godziny wyszedł i zastał innych stojących, i powiedział do nich: Dlaczego stoicie tutaj cały dzień bezczynnie?
7. Oni powiedzieli mu: Ponieważ nikt nas nie najął. Powiedział do nich: Idźcie i wy do winnicy.
8. I kiedy nadszedł wieczór, właściciel winnicy powiedział do swego zarządcy: Zawołaj robotników i daj im zapłatę, poczynając od ostatnich aż do pierwszych.
9. A gdy przyszli najęci około jedenastej godziny, otrzymali po denarze.
10. A gdy przyszli pierwsi, sądzili, że otrzymają więcej, ale i oni otrzymali każdy po denarze.
11. I kiedy go otrzymali, narzekali na pana domu, mówiąc:
12. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, ale zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę.
13. A on odpowiadając, powiedział jednemu z nich: Przyjacielu, nie wyrządzam ci krzywdy. Czy nie umówiłeś ze mną na denara?
14. Weź to, co twoje i idź. A ja chcę dać temu ostatniemu, tak jak i tobie.
15. Czy nie wolno mi robić, co chcę ze swoimi pieniędzmi? Czy twoje oko jest złe, bo jestem dobry?
16. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Ewangelia Mateusza 20: Jezus powtarza swoje nauczanie na temat Swej śmierci i zmartwychwstania

17. A gdy Jezus wchodził do Jerozolimy, wziął dwunastu uczniów na stronę i powiedział im w drodze:

18. Oto wchodzimy do Jerozolimy i Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie; i skażą go na śmierć.
19. i wydadzą go poganom na wyszydzenie i ubiczowanie, i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zostanie wzbudzony z martwych.

Ewangelia Mateusza 20: Jezus karci tych, którzy pragną władzy i naucza, jak ważne jest bycie sługą

20. Wtedy matka synów Zebedeusza podeszła do niego wraz ze swymi synami, klękając przed nim i prosząc go o coś.

21. I powiedział jej: Czego pragniesz? Ona rzekła: Powiedz, aby w twoim królestwie ci dwaj moi synowie zasiedli, jeden po twojej prawicy, a drugi po twojej lewicy.
22. Ale Jezus odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam wypić? Powiedzieli mu: Możemy.
23. Rzekł im: Wprawdzie mój kielich wypijecie – ale miejsca po mojej prawicy i lewicy nie jest moją sprawą dać wam; są one dla tych, którym jest to przygotowane przez mojego Ojca.
24. A gdy usłyszało to dziesięciu, oburzyło się na dwóch braci.
25. Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że władcy pogan panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi władzę.
26. Tak nie będzie wśród was. Ale jeśli ktoś chciałby być wielki między wami – ten będzie waszym sługą.
27. A kto chciałby być pierwszy wśród was, niech będzie waszym niewolnikiem.
28. Jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale by służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu.

Ewangelia Mateusza 20: Jezus uzdrawia dwóch zdesperowanych niewidomych

29. A gdy wychodzili z Jerycha, wielki tłum podążał za nim.

30. A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przechodzi, wykrzyknęło, mówiąc: Panie, zlituj się nad nami, Synu Dawida.
31. I napominał ich tłum, aby zachowali milczenie; ale oni krzyczeli jeszcze głośniej, mówiąc: Zlituj się nad nami, Synu Dawida!
32. I stanąwszy Jezus przywołał ich i powiedział: Co chcecie, aby wam uczynił?
33. Rzekli mu: Panie, aby zostały otworzone nasze oczy.
34. I Jezus, zdjęty litością, dotknął ich oczu; i natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim.