Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Dzieje Apostolskie 5: tekst

Ananiasz i Safira

Dzieje Apostolskie 5:1

A pewien człowiek, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał swą posiadłość;

Dzieje Apostolskie 5:2

I za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów.

Dzieje Apostolskie 5:3

Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię?

Dzieje Apostolskie 5

Dzieje Apostolskie 5

Dzieje Apostolskie 5:4

Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga.

Dzieje Apostolskie 5:5

Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.

Dzieje Apostolskie 5:6

Młodsi wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.

Dzieje Apostolskie 5:7

A po około trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało.

Dzieje Apostolskie 5:8

I zapytał ją Piotr: Powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? A ona odpowiedziała: Tak, za tyle.

Dzieje Apostolskie 5:9

Wtedy Piotr powiedział do niej: Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto  przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża, i ciebie wyniosą.

Dzieje Apostolskie 5:10

I natychmiast padła nieżywa u jego stóp. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pogrzebali obok męża.

Dzieje Apostolskie 5:11

I wielki strach ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy to słyszeli.

Apostołowie dokonują wiele znaków i cudów

Dzieje Apostolskie 5:12

A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. (I byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona.

Dzieje Apostolskie 5:13

I z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali.

Dzieje Apostolskie 5:14

Przybywało też Panu mnóstwo wierzących, mężczyzn i kobiet).

Dzieje Apostolskie 5:15

Tak, że nawet na ulice wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich.

Dzieje Apostolskie 5:16

Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostali uzdrowieni.

Apostołowie aresztowani i uwolnieni

Dzieje Apostolskie 5:17

Wtedy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, należący do stronnictwa saduceuszy, pełni zazdrości, powstali;

Dzieje Apostolskie 5:18

I schwytali apostołów, których wtrącili do publicznego więzienia.

Dzieje Apostolskie 5:19

Lecz anioł Pana w nocy otworzył drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział:

Dzieje Apostolskie 5:20

Idźcie i wystąpiwszy, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia.

Dzieje Apostolskie 5:21

Kiedy to usłyszeli, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem najwyższy kapłan i ci, którzy z nim byli, przyszli, zwołali Radę oraz wszystkich starszych spośród synów Izraela i posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono.

Dzieje Apostolskie 5:22

Lecz gdy słudzy przyszli i nie znaleźli ich w więzieniu, wrócili i oznajmili:

Dzieje Apostolskie 5:23

Wprawdzie zastaliśmy więzienie starannie zamknięte, a strażników stojących na zewnątrz, przed drzwiami, po otwarciu jednak nie znaleźliśmy w nim nikogo.

Dzieje Apostolskie 5:24

A gdy najwyższy kapłan i dowódca straży świątynnej oraz naczelni kapłani usłyszeli te słowa, zastanawiali się, co z tego będzie.

Dzieje Apostolskie 5:25

Wówczas nadszedł ktoś i oznajmił im: Ludzie, których wtrąciliście do więzienia, stoją w świątyni i nauczają lud.

Dzieje Apostolskie 5:26

Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Bali się bowiem ludu, żeby ich nie ukamienowali.

Dzieje Apostolskie 5:27

Gdy ich przyprowadzili, postawili ich przed Radą. I zapytał ich najwyższy kapłan:

Dzieje Apostolskie 5:28

Czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali? A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka.

Dzieje Apostolskie 5:29

Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.

Dzieje Apostolskie 5:30

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie.

Dzieje Apostolskie 5:31

Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów.

Dzieje Apostolskie 5:32

A my jesteśmy jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni.

Dzieje Apostolskie 5:33

A oni, słysząc to, wpadli w gniew i naradzali się nad tym, jakby ich zabić.

Dzieje Apostolskie 5:34

Wtedy pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich ludzi, powstał na Radzie i nakazał, aby na chwilę wyprowadzono apostołów;

Dzieje Apostolskie 5:35

I powiedział do nich: Mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co zamierzacie zrobić z tymi ludźmi.

Dzieje Apostolskie 5:36

Niedawno bowiem wystąpił Teudas, podając się za nie byle kogo, do którego przyłączyło się około czterystu ludzi. Zabito go, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i ślad po nich zaginął.

Dzieje Apostolskie 5:37

Po nim w dniach spisu wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą wielu ludzi. Lecz i on zginął, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się.

Dzieje Apostolskie 5:38

Dlatego teraz mówię wam: Odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich. Jeśli bowiem ten zamysł czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się wniwecz;

Dzieje Apostolskie 5:39

Ale jeśli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem.

Dzieje Apostolskie 5:40

I posłuchali go. A przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa, a potem ich wypuścili.

Dzieje Apostolskie 5:41

A oni odchodzili sprzed Rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa.

Dzieje Apostolskie 5:42

Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj