Biblijne święta

Biblijne święta

Święta biblijne zostały nazwane w Pismach Nowego Przymierza „cieniem rzeczy przyszłych”. Powszechnie te słowa używane są pejoratywnie, jednak w ten sposób tracimy możliwość szerszego spojrzenia na Boży Plan, który swoje wypełnienie znajdzie podczas Drugiego Przyjścia Pana Jezusa. To właśnie ono jest ukazane w symbolice świąt jesiennych, które Lud Boży miał wypełniać w miesiącu Tiszri (czyli w Polsce zazwyczaj druga połowa września).

Biblijne Święta – przegląd

Oto krótki przegląd wszystkich siedmiu świąt wraz z biblijnymi referencjami i znaczeniem ich symboli.

Siedem świąt Boga JHWH
Święta wiosenne (wypełnione przy pierwszym przyjściu Jezusa) Przerwa między świętami (proroczo zapowiadała oczekiwanie na ponowne przyjście Jezusa) Święta jesienne (zostaną wypełnione przy ponownym przyjściu Jezusa)
1. Pascha 2. Przaśniki 3. Święto Pierwocin 4. Pięćdziesiątnica

 

5. Święto Trąbienia 6. Dzień Pojednania (Pokuty), zwany także „Sądnym Dniem” 7. Święto Namiotów
Śmierć Pana Jezusa Pogrzebanie Jezusa Pan Jezus powstaje z martwych Zesłanie Ducha Świętego Spotkanie z Panem i zmartwychwstanie wierzących Osądzenie ludzi za ich uczynki Wiek Królestwa Mesjańskiego
Awiw (Nisan) 14 Awiw (Nisan) 15-22 Awiw (Nisan) 17 Szawuot (Siwan) 7 Etanim (Tiszri) 1 Etanim (Tiszri) 10 Etanim (Tiszri) 15-22
Wyjścia 12 Kapłańska 23:6-8 Kapłańska 23:9-14 Kapłańska 23:15-22 Kapłańska 23:23-25 Kapłańska 23:26-32 Kapłańska 23:33-44
Mateusza 26:17-27 1 Koryntian 5:7-8 1 Koryntian 15:20-23 Dzieje 1 i Dzieje 2 1 Koryntian 15:51-52 Mateusza 24:29-30 Objawienia 20:1-6
  • O Dnu Pojednania i jego innym wypełnieniu można przeczytać także TUTAJ.