Muzułmanin został uzdrowiony z głuchoty przez Jezusa. Wspaniały przykład działania Boga Żywego.