„Raz zbawiony – na zawsze zbawiony” – co mówi Biblia

„Raz zbawiony – na zawsze zbawiony” czyli czy człowiek, który uwierzył w Chrystusa, wciąż może utracić zbawienie? Okazuje się, że niektórzy są przekonani, że jest to niemożliwe. A jakiej odpowiedzi dostarcza nam Biblia? Oto omówienie tematu, w którym przyglądamy się zagadnieniu „raz zbawiony, na zawsze zbawiony”.

Raz zbawiony – na zawsze zbawiony: spis treści

"Raz zbawiony - na zawsze zbawiony" - co mówi Biblia

„Raz zbawiony – na zawsze zbawiony” – co mówi Biblia

00:00 – wstęp
01:20 – dlaczego ważny jest kontekst
02:52 – warunkowe obietnice dla Izraela
04:08 – fałszywe poczucie bezpieczeństwa Izraela
05:37 – Jan Kalwin i doktryna
08:01 – co oznacza „zbawić”
12:20 – czy Izrael był „raz zbawiony, na zawsze zbawiony”
12:55 – Izrael przykładem
15:05 – warunki wejścia do Królestwa
16:02 – wytrwałość w próbach
17:15 – ci, którzy odstąpili od drogi prawdy…
18:30 – wersety zaprzeczające doktrynie
19:55 – Chrystus o „raz zbawiony…”
21:40 – zbawienie i darowanie długów
22:23 – Paweł o „raz zbawiony…”
23:59 – życie wg ducha warunkiem
24:46 – analogia do drzewka (oliwnego)
25:50 – List do Hebrajczyków a „raz zbawiony…”
27:15 – Piotr o „raz zbawiony…”
27:40 – czy Tymoteusz był „na zawsze zbawiony”
28:10 – czy Judasz był „na zawsze zbawiony”
28:50 – kompetencje jedynego Sędziego
30:02 – chrześcijanie ewangeliczni o doktrynie
30:48 – Stary Testament o „raz zbawiony…”
32:00 – Ben Witherington: problem z teologią ewangeliczną
32:58 – dyskusja po prezentacji

Raz zbawiony – na zawsze zbawiony: nagranie

Zobacz inne nagrania na naszym kanale

Raz zbawiony – na zawsze zbawiony: wykorzystane wersety

Amosa 3:7 – od 31:00
2 Piotra 1:10-11 – od 15:05
2 Piotra 2:20-21 – od 27:16
2 Tymoteusza 2:12-13 – od 1:20
Ezechiela 33:9 – od 17:15
Filipian 3:10-13 – od 22:23
Galacjan 4:9 – od 23:59
Galacjan 5:2 – od 23:59
Galacjan 5:19-21 – od 23:59
Hebrajczyków 3:1-3 – od 12:55
Hebrajczyków 3:6 – od 25:51
Hebrajczyków 3:7-13 – od 12:55
Hebrajczyków 4:11 – od 12:55
Hebrajczyków 6:4-6 – od 25:51
Hebrajczyków 10:26-31 – od 25:51
Hebrajczyków 10:38 – od 1:20
Jakuba 1:12 – od 16:02
Jakuba 1:22 – od 16:02
Jakuba 4:12 – od 28:50
Jakuba 5:19-20 – od 17:15
Jana 10:9 – od 10:25
Jana 8:31 – od 19:55
Jana 15:1-8 – od 25:25
Jana 17:2 – od 28:10
Jana 17:12 – od 28:10
Jeremiasza 7:8-10 – od 04:08
Jozuego 24:20 – od 02:52
Judy 1:5 – od 10:25
Kapłańska 4:15 – od 08:01
Łukasza 8:13 – od 19:55
Mateusza 7:21 – od 19:55
Mateusza 8:25 – od 9:51
Mateusza 9:22 – od 9:51
Mateusza 10:22 – od 19:55
Mateusza 18:26-27 – 21:40
Mateusza 18:32-35 – 21:40
Mateusza 24:13 – od 19:55
Mateusza 27:49 – od 9:51
1 Koryntian 4:4-5 – od 28:50
1 Koryntian 6:8-10 – od 23:59
1 Koryntian 9:27 – od 22:23
1 Koryntian 10:10-11 – od 12:55
1 Piotra 1:13 – od 15:05
1 Piotra 2:25 – od 08:01
1 Tymoteusza 4:16 – od 27:40
Przysłów 11:31 – od 11:40
Rzymian 8:13 – od 23:59
Rzymian 8:24 – od 22:23
Rzymian 11:21-23 – od 24:46
Rzymian 13:11 – od 22:23
Tytusa 3:7 – od 22:23

Zobacz także: Skąd się wzięła nauka o pochwyceniu?