Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 78:1

<Pieśń pouczająca.Asafa.> Słuchaj, mój ludu, mego prawa, nakłońcie uszu ku słowom moich ust.

Psalm 78:2

Otworzę moje usta do przypowieści, opowiem starodawne tajemnice;

Psalm 78:3

Cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali nasi ojcowie.

Psalm 78:4

Nie zataimy tego przed ich synami, opowiemy przyszłemu pokoleniu o chwale PANA, o jego mocy i cudach, które czynił.

Psalm 78:5

Ustanowił bowiem świadectwo w Jakubie, nadał prawo w Izraelu i nakazał naszym ojcom, aby je oznajmiali swoim synom

Psalm 78:6

Aby poznało przyszłe pokolenie, synowie, którzy się urodzą; aby powstawszy, przekazywali je swoim synom;

Psalm 78:7

Żeby pokładali w Bogu nadzieję i nie zapominali o dziełach Boga, lecz strzegli jego przykazań;

Psalm 78:8

Żeby nie byli, jak ich ojcowie, pokoleniem opornym i nieposłusznym; pokoleniem, które nie przygotowało swego serca i którego duch nie był wierny Bogu.

Psalm 78:9

Synowie Efraima, uzbrojeni i wyposażeni w łuki, w dniu bitwy wycofali się.

Psalm 78:10

Bo nie strzegli przymierza Boga i nie chcieli postępować według jego prawa.

Psalm 78:11

Zapomnieli o jego dziełach i cudach, które im ukazał.

Psalm 78:12

Przed ich ojcami czynił cuda w ziemi Egiptu, na polu Soanu.

Psalm 78:13

Rozdzielił morze i przeprowadził ich, i sprawił, że wody stanęły jak wał.

Psalm 78:14

Prowadził ich w obłoku za dnia, a całą noc w blasku ognia.

Psalm 78:15

Rozszczepił skały na pustyni i napoił ich jakby z wielkich głębin.

Psalm 78:16

Rozszczepił skały na pustyni i napoił ich jakby z wielkich głębin.

Psalm 78:17

Lecz oni jeszcze więcej grzeszyli przeciwko niemu i pobudzili do gniewu Najwyższego na pustyni;

Psalm 78:18

 I wystawiali Boga na próbę w swych sercach, żądając pokarmu według swego pragnienia.

Psalm 78:19

I mówili przeciwko Bogu tymi słowy: Czy Bóg może zastawić stół na tej pustyni?

Psalm 78:20

Oto uderzył w skałę i wypłynęły wody, i wezbrały strumienie; czy będzie mógł też dać chleb? Czy przygotuje mięso swemu ludowi?

Psalm 78:21

Gdy PAN to usłyszał, rozgniewał się i ogień zapłonął przeciw Jakubowi, i gniew wybuchnął przeciw Izraelowi;

Psalm 78:22

Bo nie uwierzyli Bogu i nie zaufali jego zbawieniu;

Psalm 78:23

Choć rozkazał chmurom w górze i bramy nieba otworzył.

Psalm 78:24

I zesłał im jak deszcz mannę do jedzenia, i zboże z nieba im dał.

Psalm 78:25

Człowiek jadł chleb anielski; zesłał im pokarm do syta.

Psalm 78:26

Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i sprowadził swą mocą wiatr południowy.

Psalm 78:27

Zesłał im mięso jak pył i ptactwo skrzydlate jak piasek morski.

Psalm 78:28

Spadło ono pośrodku ich obozu, wokół ich namiotów.

Psalm 78:29

Jedli i w pełni się nasycili; dał im, czego pragnęli.

Psalm 78:30

A gdy jeszcze nie zaspokoili swego pragnienia, gdy jeszcze pokarm był w ich ustach;

Psalm 78:31

Spadł na nich gniew Boży i zabił ich tłustych, a znakomitszych z Izraela powalił.

Psalm 78:32

Mimo to nadal grzeszyli i nie wierzyli jego cudom;

Psalm 78:33

Dlatego sprawił, że ich dni przemijały w marności, a ich lata – w trwodze.

Psalm 78:34

Gdy ich zabijał, szukali go; nawracali się i o świcie szukali Boga;

Psalm 78:35

Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy – ich Odkupicielem;

Psalm 78:36

Pochlebiali mu jednak swoimi ustami i okłamywali go swym językiem;

Psalm 78:37

A ich serce nie było przed nim szczere i nie byli wierni jego przymierzu.

Psalm 78:38

On jednak, będąc miłosiernym, przebaczał ich nieprawości i nie wytracał ich; często odwracał swój gniew i nie pobudzał całej swej zapalczywości;

Psalm 78:39

Bo pamiętał, że są ciałem; wiatrem, który ulatuje i nie wraca.

Psalm 78:40

Jak często pobudzali go do gniewu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu!

Psalm 78:41

Odwracali się i wystawiali Boga na próbę, i stawiali granice Świętemu Izraela.

Psalm 78:42

Nie pamiętali jego ręki ani dnia, w którym ich wybawił z utrapienia;

Psalm 78:43

Gdy czynił swe znaki w Egipcie i swe cuda na polu Soanu;

Psalm 78:44

 Gdy zamienił w krew ich rzeki i ich strumienie, tak że nie mogli z nich pić.

Psalm 78:45

 Zesłał na nich rozmaite muchy, aby ich kąsały, i żaby, aby ich niszczyły;

Psalm 78:46

I dał robactwu ich plony, a ich pracę szarańczy.

Psalm 78:47

Zniszczył gradem ich winorośle, a sykomory szronem.

Psalm 78:48

Ich bydło wydał na pastwę gradu, a ich stada na pastwę błyskawic.

Psalm 78:49

Wylał na nich żar swojego gniewu, zapalczywość, oburzenie i udrękę, zesławszy na nich złych aniołów.

Psalm 78:50

Otworzył drogę dla swego gniewu, nie zachował ich duszy od śmierci, a ich życie wydał zarazie;

Psalm 78:51

Wytracił wszystko pierworodne w Egipcie, pierwociny ich mocy w namiotach Chama;

Psalm 78:52

Ale swój lud wyprowadził jak owce i wiódł ich po pustyni jak stado.

Psalm 78:53

Prowadził ich bezpiecznie, tak że się nie lękali, a ich wrogów przykryło morze;

Psalm 78:54

I przyprowadził ich do swej świętej granicy; do góry, którą nabyła jego prawica.

Psalm 78:55

Wypędził przed nimi narody, sznurem wyznaczył im dziedzictwo, żeby pokolenia Izraela mieszkały w swoich namiotach.

Psalm 78:56

Oni jednak wystawiali na próbę i pobudzali do gniewu Boga Najwyższego, i nie strzegli jego świadectw.

Psalm 78:57

Lecz odwrócili się i postępowali przewrotnie jak ich ojcowie, schodzili z drogi jak łuk zawodny.

Psalm 78:58

Pobudzali go bowiem do gniewu przez swe wyżyny i rzeźbionymi posągami wzbudzali jego zazdrość.

Psalm 78:59

Gdy Bóg to usłyszał, rozgniewał się i wielce wzgardził Izraelem.

Psalm 78:60

I opuścił przybytek w Szilo; namiot, który rozbił wśród ludzi;

Psalm 78:61

I oddał w niewolę swoją moc i swoją chwałę w ręce wroga.

Psalm 78:62

Wydał swój lud pod miecz i rozgniewał się na swoje dziedzictwo.

Psalm 78:63

Ich młodzieńców pochłonął ogień, a ich dziewic nie wydano za mąż.

Psalm 78:64

Ich kapłani padli od miecza, a ich wdowy nie lamentowały.

Psalm 78:65

Lecz potem Pan ocknął się jak ze snu, jak mocarz wykrzykujący od wina.

Psalm 78:66

I uderzył na tyły swoich wrogów, okrył ich wieczną hańbą.

Psalm 78:67

 Ale choć wzgardził namiotem Józefa i pokolenia Efraima nie wybrał;

Psalm 78:68

Jednak wybrał pokolenie Judy, górę Syjon, którą umiłował.

Psalm 78:69

I zbudował swoją świątynię jak wysoki pałac; jak ziemię, którą ugruntował na wieki.

Psalm 78:70

Wybrał też Dawida, swego sługę; wziął go z owczych zagród;

Psalm 78:70-72

Psalm 78:70-72

Psalm 78:71

Przywołał go, gdy chodził za karmiącymi owcami, aby pasł Jakuba, jego lud, i Izraela, jego dziedzictwo.

Psalm 78:72

A on ich pasł w prawości swego serca i prowadził ich roztropną ręką.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj