Przymiotnik w grece Koine

Podsumowanie: przymiotnik w grece Koine

Przymiotnik to słowo opisujące osobę (osoby), miejsce (miejsca) lub rzecz (rzeczy). W zdaniu przymiotnik zazwyczaj opisuje rzeczownik.

Przedimek

Przymiotnik w grece Koine

Przymiotnik w grece Koine

W języku greckim Koiné przymiotniki zazwyczaj odpowiadają rzeczownikowi, który opisują, pod względem rodzaju i liczby. W szczególności przymiotniki atrybutywne muszą również pasować do rzeczownika, który opisują. Każdy grecki przymiotnik może przyjąć formę wszystkich trzech rodzajów: męskiego, żeńskiego i nijakiego. Przymiotniki pokazują te różne formy poprzez użycie tych samych rodzajów końcówek słów, co rzeczowniki. Greckie przymiotniki są wymienione w leksykonie według męskiej formy mianownika liczby pojedynczej.

 Uwaga 

 Przymiotniki zmieniają formę zgodnie z formą podstawową samego przymiotnika, a NIE formą podstawową rzeczownika, który opisują. Na przykład, żeńska forma przymiotnika πάς w celowniku liczby pojedynczej to zawsze πάςῃ. Forma ta nie zmienia się, gdy opisywany jest rzeczownik w celowniku rodzaju żeńskiego. Pozostaje taka niezależnie od rodzaju żeńskiej końcówki celownika, która pojawia się na rzeczowniku. 

Forma: przymiotnik w grece Koine

Paradygmat: przymiotnik w grece Koine

ἀγαθός, “good”

Męski Żeński Nijaki
L. pojedyncza
Mianownik ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν
Dopełniacz ἀγαθοῦ ἀγαθῆς ἀγαθοῦ
Celownik ἀγαθῷ ἀγαθῇ ἀγαθῷ
Biernik ἀγαθόν ἀγαθήν ἀγαθόν
Wołacz ἀγαθέ ἀγαθή ἀγαθόν
L. mnoga
Mianownik ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά
Dopełniacz ἀγαθῶν ἀγαθῶν ἀγαθῶν
Celownik ἀγαθοῖς ἀγαθαῖς ἀγαθοῖς
Biernik ἀγαθούς ἀγαθάς ἀγαθά
Wołacz ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά

ἃγioς, “święty”

Męski Żeński Nijaki
L. pojedyncza
Mianownik ἅγιος ἁγία ἅγιον
Dopełniacz ἁγίου ἁγιάς ἁγίου
Celownik ἁγίῳ ἁγἰᾳ ἁγίῳ
Biernik ἃγιον ἁγίαν ἃγιον
Wołacz ἅγιε ἁγία ἅγιον
L. mnoga
Mianownik ἃγιοι ἃγιαι ἃγια
Dopełniacz ἁγίων ἁγίων ἁγίων
Celownik ἁγίοις ἁγίαις ἁγίοις
Biernik ἁγίους ἁγίας ἃγια
Wołacz ἃγιοι ἃγιαι ἃγια

ἂλλος, “inny”

Męski Żeński Nijaki
L. pojedyncza
Mianownik ἂλλος ἂλλη ἂλλο
Dopełniacz ἂλλου ἂλλης ἂλλου
Celownik ἂλλῳ ἂλλῃ ἂλλῳ
Biernik ἂλλον ἂλλην ἂλλο
L. mnoga
Mianownik ἄλλοι ἄλλαι ἂλλα
Dopełniacz ἂλλων ἂλλων ἂλλων
Celownik ἂλλοις ἂλλαις ἂλλοις
Biernik ἂλλους ἂλλας ἂλλα

πᾶς, “wszyscy, każdy”

Męski Żeński Nijaki
L. pojedyncza
Mianownik πᾶς πᾶσα πᾶν
Dopełniacz παντός πάσης παντός
Celownik παντί πάσῃ παντί
Biernik πάντα πᾶσαν πᾶν
L. mnoga
Mianownik πάντες πᾶσαι πάντα
Dopełniacz πάντων πασῶν πάντων
Celownik πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν)
Biernik πάντας πάσας πάντα

Oryginalna praca dostępna na https://unfoldingword.org/ugg/ (CC BY-SA 4.0)