Posthomerica: informacje ogólne

Posthomerica – łacińska nazwa dzieła Kwintusa ze Smyrny – τὰ μεθ᾿ Ὅμηρον, napisanego heksametrem. Prawdopodobna data powstania to III wiek n.e. Opowiada historię wojny trojańskiej między śmiercią Hektora a upadkiem Ilium.

Eris i partenogeneza?

wizerunek Eris (ok. 575–525 pne)

wizerunek Eris (ok. 575–525 pne)

W utworze pojawia się postać bogini Eris (Ἔρις), opisanej jako siostra Aresa. Kto był więc jej rodzicami? Paweł Janiszewski zauważa, że w zależności od dzieła, koncepcje się różniły. Podsumowuje:

choć nie mamy mocnych przesłanek dla partenogenetycznego poczęcia Eris, to jednak pojawia się ona czasem w różnych opracowaniach mitologii greckiej jako siostra Aresa i córa samej Hery, poczęta podobnie jak jej brat na skutek dotknięcia kwiatu nimfy Chloris-Flory. 1

W samej Posthomerice jest współtowarzyszką Fobos i Deimos i zostaje nazwana siostrą ich ojca (Aresa), a więc córką Zeusa i Hery. Jednak jak zauważa Januszewski, „Kwintusowi może więc chodzić raczej o symboliczne pokrewieństwo bogini niezgody i boga wojny”.

Posthomerica

Posthomerica

Przypisy
  1. Paweł Janiszewski, Panthera – Ojciec Jezusa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017 r., s. 330-1