Oliwa z oliwek w judaizmie – problem wytwarzania przez pogan

artykuł: Oliwa z oliwek w judaizmie - problem wytwarzania przez pogan

artykuł: Oliwa z oliwek w judaizmie – problem wytwarzania przez pogan

Mimo że w prawie Mojżeszowym brak obostrzeń w sprawie pozyskiwania produktów wytworzonych przez pogan, judaizm rabiniczny poszedł krok dalej. Już Józef Flawiusz wspomina o Żydach, którzy wystrzegali się przed wykorzystaniem z oliwy produkowanej przez cudzoziemców (Wojna Żydowska 2:591; Dawne Dzieje 12:12; Autobiografia 74) – być może wtedy jeszcze chodziło o zachowanie przepisanej prawem rytualnej nieczystości. Ale już wg Awodah Zarah 2:6 zabronionych jest szereg produktów pochodzenia obcego, w tym oliwa z oliwek.

Jednak ta sama Miszna złagodziła stanowisko (Awodah Zarah 2:6: „Rabbi i jego dwór zezwolili na oliwę”) i obecnie religijni Żydzi nie mają problemu z wykorzystywaniem np. takiej oliwy do celów kulinarnych.

za: Jonathan Adler