Zobacz także: Inne rozdziały Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 16: tekst

Narodziny Izmaela

Księga Rodzaju 16:1

Saraj, żona Abrama,  nie urodziła  mu dzieci.
Miała zaś służącą  Egipcjankę , która miała na  imię  Hagar.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 nie urodziła  Rodzaju 21:10; Rodzaju 21:12; Rodzaju 25:21; Sędziów 13:2; Łukasza 1:7; Łukasza 1:36
 Egipcjankę  Rodzaju 12:16; Rodzaju 21:9; Rodzaju 21:21
 imię  Galacjan 4:24
Księga Rodzaju 16

Księga Rodzaju 16

Księga Rodzaju 16:2

I powiedziała Saraj do Abrama: Oto  PAN  nie pozwolił mi urodzić.
Wejdź, proszę, do mojej służącej, może z niej  będę miała dzieci .
I Abram  usłuchał  głosu Saraj.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 PAN  Rodzaju 17:16; Rodzaju 18:10; Rodzaju 20:18; Rodzaju 25:21; Rodzaju 30:2-3; Rodzaju 30:9; Rodzaju 30:22; Psalm 127:3
 będę miała dzieci  Rodzaju 30:3; Rodzaju 30:6; Wyjścia 21:4; Rut 4:11
 usłuchał  Rodzaju 3:1-6; Rodzaju 3:12; Rodzaju 3:17

Księga Rodzaju 16:3

Wzięła więc Saraj, żona Abrama, swoją służącą Hagar, Egipcjankę, i  dała  ją swemu mężowi Abramowi za  żonę  po dziesięciu latach zamieszkania  Abrama w ziemi Kanaan.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 po dziesięciu latach zamieszkania  Rodzaju 12:4-5
 dała  Rodzaju 16:5; Rodzaju 30:4; Rodzaju 30:9
 żonę  Rodzaju 25:6; Rodzaju 28:9; Rodzaju 32:22; Rodzaju 35:22; Sędziów 19:1-4; 2 Samuela 5:13; 1 Królewska 11:3; Galacjan 4:25

Księga Rodzaju 16:4

Obcował więc z Hagar, a ona poczęła.
A gdy spostrzegła, że poczęła, ze wzgardą patrzyła na swoją panią.

Księga Rodzaju 16:5

I Saraj powiedziała do Abrama: Jesteś winien mojej krzywdy.
Dałam moją służącą w twe ramiona.
Ona jednak, widząc, że poczęła, patrzyła na mnie ze wzgardą.
Niech PAN rozsądzi między mną a tobą.

Księga Rodzaju 16:6

Abram powiedział do Saraj: Oto twoja służąca jest w twoim ręku, zrób z nią, co uważasz za słuszne.
I gdy Saraj dręczyła ją, uciekła od niej.

Księga Rodzaju 16:7

I Anioł PANA znalazł ją u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do Szur.

Księga Rodzaju 16:8

I zapytał: Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała: Uciekam od swojej pani Saraj.

Księga Rodzaju 16:9

Anioł PANA powiedział jej: Wróć do swojej pani i poddaj się pod jej władzę.

Księga Rodzaju 16:10

Powiedział jej też Anioł PANA: Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że z powodu jego mnogości nie będzie go można policzyć.

Księga Rodzaju 16:11

Potem Anioł PANA powiedział jej: Oto poczęłaś i urodzisz syna, a nadasz mu imię Izmael, bo PAN usłyszał twoje cierpienie.

Księga Rodzaju 16:12

Będzie on dzikim człowiekiem: jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu; i będzie mieszkać w obecności wszystkich swoich braci.

Księga Rodzaju 16:13

I nazwała PANA, który mówił do niej: Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi.
Powiedziała bowiem: Czyż tu nie spoglądałam na tego, który widzi mnie?

Księga Rodzaju 16:14

Dlatego nazwała  studnię studnią Żyjącego, który widzi mnie.
Jest ona między Kadesz i Bered.

Księga Rodzaju 16:15

Potem Hagar urodziła Abramowi syna.
I nadał Abram swemu synowi, którego urodziła Hagar, imię Izmael.

Księga Rodzaju 16:16

A Abram miał osiemdziesiąt sześć lat, gdy Hagar urodziła mu Izmaela.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj