Księga Liczb 24:1

Gdy Balaam zauważył, że PAN upodobał sobie błogosławić Izraela, nie poszedł jak przedtem szukać wróżby, lecz zwrócił swoją twarz ku pustyni.

Księga Liczb 24:2

I Balaam podniósł swoje oczy, i zobaczył Izraela obozującego według swoich pokoleń.
Wtedy Duch Boży spoczął na nim.

Księga Liczb 24:3

 I rozpoczął swoją przypowieść tymi słowy: Wypowiedź Balaama, syna Beora, wypowiedź człowieka, który ma otwarte oczy;

Księga Liczb 24:4

Wypowiedź tego, który słyszał słowa Boga, który miał widzenie Wszechmocnego, a padając, miał otwarte oczy:

Księga Liczb 24:5

Jak piękne są twoje namioty, Jakubie, twoje przybytki, Izraelu!

Księga Liczb 24:6

Rozciągnęły się jak doliny, jak ogrody przy rzece, jak  aloesy , które PAN zasadził, jak cedry nad wodami.

Więcej o wersecie
Powiązane artykuły Aloesy zasadzone przez Boga

Księga Liczb 24:7

Popłynie woda z jego wiadra, jego nasienie będzie w wielu wodach, jego król przewyższy Agaga i jego królestwo będzie wyniesione.

Księga Liczb 24:8

Bóg wyprowadził go z Egiptu, jego moc jest jak u jednorożca; pożre wrogie sobie narody, pokruszy ich kości i przeszyje je swymi strzałami.

Księga Liczb 24:9

Położył się, leży jak lew, jak silny lew: któż go obudzi? Błogosławiony ten, kto cię błogosławi, a przeklęty ten, kto cię przeklina.

Księga Liczb 24:10

Wtedy zapłonął gniew Balaka na Balaama i klasnął w dłonie.
I Balak powiedział do Balaama: Wezwałem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a oto już trzy razy ich błogosławiłeś.

Księga Liczb 24:11

Uciekaj więc teraz do siebie.
Powiedziałem, że wielce cię uczczę, lecz oto PAN pozbawił cię tej czci.

Księga Liczb 24:12

I Balaam powiedział do Balaka: Czy i twoim posłom, których do mnie wysłałeś, nie powiedziałem:

Księga Liczb 24:13

Choćby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, nie będę mógł przekroczyć słowa PANA, bym sam z siebie uczynił coś dobrego lub złego; co PAN mi powie, to będę mówił.

Księga Liczb 24:14

Teraz idę do mego ludu, ale chodź i oznajmię ci, co ten lud uczyni twemu ludowi w przyszłości.

Księga Liczb 24:15

 I rozpoczął swoją przypowieść tymi słowy: Wypowiedź Balaama, syna Beora, wypowiedź człowieka, który ma otwarte oczy;

Księga Liczb 24:16

Wypowiedź tego, który słyszał słowa Boga, który ma wiedzę o Najwyższym, który miał widzenie Wszechmocnego, a padając, miał otwarte oczy:

Księga Liczb 24:17

Ujrzę go, ale nie teraz; zobaczę go, ale nie z bliska; gwiazda wzejdzie z Jakuba, berło powstanie z Izraela i pobije książąt Moabu oraz wytraci wszystkich synów Seta.

Księga Liczb 24:17

Księga Liczb 24:17

Księga Liczb 24:18

Edom stanie się posiadłością, Seir też stanie się posiadłością swoich wrogów, a Izrael będzie sobie poczynał mężnie.

Księga Liczb 24:19

Z Jakuba powstanie władca i wyniszczy resztki miasta.

Księga Liczb 24:20

A gdy spojrzał na Amaleka, rozpoczął swą przypowieść tymi słowy: Amalek był pierwszym z narodów, lecz jego końcem będzie wieczna zguba.

Księga Liczb 24:21

Potem spojrzał na Kenitów i rozpoczął swą przypowieść tymi słowy: Twoje mieszkanie jest mocne, a swoje gniazdo założyłeś na skale;

Księga Liczb 24:22

A jednak Kenita będzie spustoszony, aż Aszszur weźmie cię w niewolę.

Księga Liczb 24:23

Znowu rozpoczął swą przypowieść tymi słowy: Ach! Któż żyw zostanie, gdy Bóg to uczyni?

Księga Liczb 24:24

Przypłyną bowiem okręty od wybrzeża Kittim i pognębią Aszszur, pognębią też Eber; lecz i oni sami zginą na zawsze.

Księga Liczb 24:25

Potem Balaam wstał i odszedł, i wrócił do siebie.
Balak także poszedł swoją drogą.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj