IV wiek momentem zwrotu w rozwoju Kościoła

IV wiek momentem zwrotu w rozwoju Kościoła

IV wiek momentem zwrotu w rozwoju Kościoła

Decydujące dla kształtu kościoła w późniejszych wiekach okazało się IV stulecie, które zmieniło naturę stosunków Kościoła z otaczającym go światem i spowodowało powstanie Kościoła Katolickiego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tak opisuje to prof. Edwin A. Judge, zwracając uwagę na stopniowy wzrost chrześcijaństwa i przełomowe znaczenie IV wieku, niekoniecznie w pozytywnym sensie. Pisząc o rozwoju popularności nowej religii w Imperium rzymskim Judge zauważa:

Możemy mieć wrażenie Kościoła, który czerpał ogromną zachętę z własnej świadomości stałego i nie dającego się powstrzymać wzrostu. To samo w sobie jest faktem wielkiej wagi.

Przełom następuje w IV wieku.

Wraz nagłym zyskaniem społecznego uznania i rozluźnieniem zewnętrznej presji w IV wieku, na scenie pojawił się Kościół katolicki wyróżniający się spośród grup mających tylko lokalne powiązania. Idea Kościoła jako uniwersalnego rozwija się jako pałka służąca do pokonania przeciwników w łonie kościoła. To katolicyzm ma być miernikiem ortodoksji.

Wraz z zyskaniem najpierw swobody działania, a później przywilejów wynikających ze statusu religii Imperium, kościół z sieci lokalnych wspólnot wchodzi w nowy etap swojego rozwoju. Mając akceptację, a później poparcie Imperium, zyskuje również jego twarz, a swoją dominację zdobywa nie symbolicznym mieczem Słowa Ewangelii, ale jak najbardziej dosłowną pałką przemocy, która stanie się symbolem tworzenia tego, co współcześnie znane jest jako mająca długą historię ortodoksja.

Edwin A. Judge, artykuł The Penetration of Graeco‑Roman Society by Christianity, Tyndale Bulletin, t. 1, 1956 r., maj

Czytaj także: Doktryna Trójcy i koniec wolności słowa w Europie. „Decydujący moment w historii Europy”

 Jesteś w dziale Cytaty, gdzie prezentujemy jedynie krótkie fragmenty z prac naukowych, książek i wystąpień publicznych. Obszerniejsze opracowania znajdziesz np. w dziale „Pytania i odpowiedzi„