Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

2 Piotra 1: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Pozdrowienia

2 Piotra 1:1

Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

2 Piotra 1:2

Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana;

Potwierdzenie powołania i wybrania

2 Piotra 1:3

Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.

2 Piotra 1:4

Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie.

2 Piotra 1:5

Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie;

2 Piotra 1:6

Do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność;

2 Piotra 1:7

Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość.

2 Piotra 1:8

Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

2 Piotra 1:9

Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów.

2 Piotra 1:10

Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie.
To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie.

2 Piotra 1:11

W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

2 Piotra 1:12

Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie.

2 Piotra 1:13

Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie;

2 Piotra 1:14

Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus.

2 Piotra 1:15

Dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci.

Chwała Chrystusa i słowo prorockie

2 Piotra 1:16

Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości.

Przekład interlinearny/audio
2 Piotra 1:16: greka
οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ’ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.
tekst: Nestle/Aland (1904)

2 Piotra 1:16: przekład interlinearny

οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν
τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν
καὶ παρουσίαν ἀλλ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος

2 Piotra 1:17

Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.

2 Piotra 1:18

I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze.

2 Piotra 1:19

Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach;

2 Piotra 1:20

To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.

2 Piotra 1:21

Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj