Ewangelia Marka 1 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 1 [czytamy: 5 lutego / 6 sierpnia]

Ewangelia Marka 1: Jan Zanurzyciel

1. 1. Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

2. Jak jest napisane u Izajasza, proroka: Oto wysyłam Mojego posłańca przed twoim obliczem, on przygotuje twoją drogę.
3. Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, czyńcie proste jego ścieżki.
4. Jan przyszedł i zanurzał na pustkowiu, głosząc zanurzenie pokuty na przebaczenie grzechów.
5. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy: i byli zanurzani w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
6. A Jan ubrany był w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół bioder, i żywił się szarańczą oraz dzikim miodem.
7. Głosił, mówiąc: Idzie po mnie ten, który jest mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemyka od sandałów.
8. Ja wprawdzie zanurzam was w wodzie, ale on zanurzy was w Duchu Świętym.
9. I stało się w owych dniach, że Jezus przyszedł z Nazaretu Galilejskiego i został zanurzony w Jordanie przez Jana.
10. I od razu gdy wyszedł wody, zobaczył niebiosa otwarte i Ducha jak gołębica zstępującego na niego.
11. I głos dobiegł z niebios: Ty jesteśmy moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie.
12. I Duch zaraz wywiódł go na pustkowie.
13. I czterdzieści dni był kuszony na pustkowiu przez szatana, i był ze zwierzętami; a aniołowie służyli mu.

Ewangelia Marka 1: Powołanie uczniów

14. Po tym, jak Jan został wydany, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc ewangelię Bożą

15. i mówiąc: Czas się wypełnił i Królestwo Boże jest blisko. Pokutujcie i wierzcie w ewangelię.
16. Przechodząc nad Morzem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, zarzucających sieć w morze, ponieważ byli rybakami.
17. I powiedział im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi.
18. A oni natychmiast pozostawili sieci i poszli za nim.
19. A idąc nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, oraz Jana, jego brata, którzy też byli w łodzi, naprawiając sieci.
20. I natychmiast ich przywołał; a oni opuścili swojego ojca Zebedeusza w łodzi wraz z najemnikami i poszli za nim.
21. I przyszli do Kafarnaum; i zaraz w Szabat wszedł do synagogi i nauczał.