W „zanim Abraham był, ja jestem” nie chodzi o boskość Mesjasza

"Zanim Abraham był, ja jestem" - nie chodzi o boskość Jezusa

„Zanim Abraham był, ja jestem” – nie chodzi o boskość Jezusa

Wypowiedź Jezusa „Zanim Abraham był, ja jestem” jest przez część biblijnych komentatorów odczytywana jako identyfikacja Chrystusa z Bogiem JHWH lub przynajmniej jako kluczowy werset świadczący o preegzystencji. Jednak uczony Yung Suk Kim jest przeciwnego zdania. Cała tematyka rozdziału Jana 8 nie dotyczy Bóstwa Chrystusa, ale faktu bycia Mesjaszem, co z kolei kwestionuje wyjątkową rolę przywódców żydowskich, którą ci uzurpowali sobie w okresie II Świątyni.

Dr Yung Suk Kim pisze:

Wśród wypowiedzi „Jan jestem” Jezusa znajdują się dwa rodzaje:: absolutne wypowiedzi „Ja jestem” bez dopełnienia oraz wypowiedzi „Ja jestem” z dopełnieniem. Najbardziej typową formą absolutnej wypowiedzi może być dostrzeżona w samym „Ja jestem” („to jestem ja”). Na przykład Jezus odpowiada przy użyciu „ja jestem”, kiedy uczniowie są przerażeni faktem chodzenia przez Jezusa po wodzie (Jana 6:20). Ta wypowiedź być może nie różni się od stwierdzenia niewidomego człowieka na temat swojej tożsamości (Jana 9:9 – red.). Jezus po prostu potwierdza swoją tożsamość: „to ja”. Odniesienia dotyczące tej absolutnej formy można znaleźć także w następujących wersetach: Jana 4:26; Jana 8:24; Jana 8:28; Jana 8:58; Jana 12:26; Jana 13:13 i Jana 13:19.

Większość z tych odniesień jest użytych w związku z tożsamością Jezusa. Na przykład kiedy Jezus mówi w Jana 8:58: „Ja jestem, zanim Abraham był”, nie oznacza to czegoś, co dosłownie wspierałoby ideę preegzystencji lub boskości. Kontekst ma związek z wiarą środowiska Jana w to, że Jezus jest żydowskim Mesjaszem i taki hiperboliczny język stanowi wyzwanie dla tych Żydów, którzy roszczą sobie wyjątkową pozycję lub przywileje („Jesteśmy uczniami Mojżesza” – Jana 9:28 – red.). Celem wypowiedzi Jezusa jest tutaj nie tak tyle jego tożsamość, co raczej mowa jest o suwerenności Bożej, za sprawą której wszyscy są włączeni w miłość Bożą.

źródło: Dustin Smith / Unitarian Christian Alliance

Czytaj także: Jana 8:58 i możliwa interpretacja dotycząca przyszłości