„I wierzę w Boga – nawet kiedy milczy…”

Autor wiersza: nieznany.

Treść wiersza zapisana na ścianie celi przez Żyda, więźnia podczas II wojny światowej, który był przetrzymywany w obozie koncentracyjnym w Kolonii (Niemcy).

„I wierzę w Boga – nawet kiedy milczy…” – treść po polsku

"wierzę w Boga - nawet kiedy milczy"

„wierzę w Boga – nawet kiedy milczy”

Wierzę w słońce,
nawet jeśli nie świeci.
I wierzę w miłość,
nawet jeśli tam nikogo nie ma.
I wierzę w Boga – nawet kiedy milczy.
Wierzę w każdą próbę,
zawsze jest sposób.
Ale czasami w tym cierpieniu
i beznadziejnej rozpaczy.
Moje serce krzyczy o schronienie,
by wiedzieć, że ktoś tam jest.
Ale w moim wnętrzu podnosi się głos, mówiący: Czekaj, moje dziecko, ja dam ci siłę,
Ja dam ci nadzieję. Po prostu poczekaj małą chwilę

Wierze w słońce,
nawet jeśli nie świeci.
I wierzę w miłość,
nawet jeśli tam nikogo nie ma.
I wierzę w Boga,
nawet kiedy milczy.
Wierzę w każdą próbę,
zawsze jest sposób.

Niech pewnego dnia zaświeci słońce
Niech pewnego dnia nastanie radość
Nie pewnego dnia zapanuje miłość
Niech pewnego dnia zapanuje pokój…”

Czytaj także: Albert Merz – obdżektor, stracony za odmowę służby wojskowej w nazistowskich Niemczech

„I wierzę w Boga – nawet kiedy milczy…” – treść wiersza po angielsku

“I believe in the sun
even when it is not shining
And I believe in love,
even when there’s no one there.
And I believe in God,
even when He is silent.
I believe through any trial,
there is always a way

But sometimes in this suffering
and hopeless despair
My heart cries for shelter,
to know someone’s there
But a voice rises within me, saying hold on
my child, I’ll give you strength,
I’ll give you hope. Just stay a little while.
I believe in the sun
even when it is not shining

And I believe in love
even when there’s no one there
But I believe in God
even when he is silent
I believe through any trial
there is always a way.
May there someday be sunshine
May there someday be happiness
May there someday be love
May there someday be peace….”

źródło tekstu: Good Reads

„I wierzę w Boga – nawet kiedy milczy…” – nagranie muzyczne