Ew. Mateusza 25:46 [komentarze]: Wieczne męki czy wieczna kara?

Mateusza 25:46: treść wersetu

Przekład Ekumeniczny:

I pójdą ci na  karę  wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Biblia Lubelska:

I pójdą ci na wieczną  mękę , sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Mateusza 25:46: komentarze

Czy "męki" trwają wiecznie?

Bart D. Ehrman w swojej książce poświęconej ewolucji poglądów na temat "życia po życiu" tak skomentował wyrażenie, które bywa w starszych przekładach tłumaczone jako "wieczne męki" (zobacz poniżej listę przekładów, które oddały greckie słowo "κόλασις"/kolasis inaczej):

To, że Jezus nie mówił o wiecznej męce, jasno wynika z czynionych przez niego licznych odniesieniach do "zniszczenia". "Wieczna kara" w Mateusza 25:46 nie oznacza wiecznej "męki". Jest umieszczona w formie paralelizmu przeciwstawionemu "życiu wiecznemu". Przeciwieństwem życia nie są tortury, ale śmierć. Kara jest "wieczna" nie dlatego, że jest świadomie przeżywana, ale dlatego, że nigdy się nie skończy. Tak samo wszystkie odniesienia w Ewangeliach na temat spalenia ogniem: kiedy w przypowieści "chwasty" są wrzucane do pieca (Mateusza 13:36-41), nie trwają w ogniu płonąc na zawsze, ale zostają zniszczone.

Tak też jest z grzesznikami zgromadzonymi przez aniołów Syna Człowieczego; płaczą i zgrzytają zębami, ale tak jak każdy palony na stosie, ale trwa to tylko do momentu jego śmierci. 1

Spójność interpretacji ze Starym Testamentem

Męki piekielne nie są zapowiadane w Starym Testamencie, natomiast życie na odnowionej ziemi oraz wyginięcie występnych już tak.

Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię. (Psalm 37:9; BT V)
Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię; zobaczysz zagładę występnych. (Psalm 37:34; BT V)

Śmierć to w terminologii biblijnej nieświadomość:

Gdy tchnienie go [człowieka - red.] opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary (Psalm 146:4, BT II)

Lista przekładów, które nie użyły słowa "męki"

* kara (Biblia Tysiąclecia V, Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego, Biblia Ewangeliczna, Przekład Biblii Ewangelicznej. Przekład Ekumeniczny, Biblia pierwszego Kościoła, Przekład Toruński Nowego Przymierza)

* karanie (Nowy Testament Rakowski, Przekład Żydowski Davida Sterna)

* odcięcie (Przekład Nowego Świata)

* potępienie (Biblia Warszawsko-Praska, Słowo Życia)

* zagłada (Przekład Współczesny)

zobacz wszystkie przekłady Ew. Mateusza 25:46

Dlaczego kara jest wieczna?

Co oznacza jednak zbitka "wieczna kara"? Podobnie jak "sąd wieczny" (Hebrajczyków 6:2) czy "wieczne odkupienie" (Hebrajczyków 9:12), "wieczna kara" wskazuje na wieczność skutków - sąd nie będzie trwał wiecznie, ale jego skutki, podobnie z karą. Jaka będzie kara? Daniela 12:2 stwierdza:

Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie (BT V)

Tak więc skutki kary będą trwały wiecznie (hańba), a nie samo wykonanie kary ("wieczne męki").

W L. Judy 1:7 czytamy:

 jak Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta - w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała - stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia.

Skutki kary, która spotkała Sodomę i Gomorę, są wieczne, nie oznacza to jednak, że sam ogień, który strawił grzeszników, płonie wiecznie, zadając im wieczny ból.

Czytaj cały rozdział Mateusza 25 - kliknij

Przypisy
  1. Bart D. Ehrman, Journeys to Heaven and Hell: Tours of the Afterlife in the Early Christian Tradition; New Haven: Yale University Press, 2022 r.