Uzdrowienie Legiona w Biblii

Marka 5:1-20; Łukasza 8:26-39; Mateusza 8:28-34

Uzdrowienie Legiona: analogia do Ks. Rodzaju

Uzdrowienie legionu / fot. screen Jesus Film / youtube

Uzdrowienie legionu / fot. screen Jesus Film / youtube

Z Ew. Łukasza 8:27 wiemy, że mężczyzna chodził nago (” Od dłuższego czasu nie zakładał żadnego ubrania„), jednak kiedy zostaje uzdrowiony, wiąże się to z tym, że jest ubrany (Marka 5:15: „siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach”). Może to przywodzić na myśl sytuację z ogrodu Eden, kiedy ludzie będąc świadomi swojego grzechu, zobaczyli, że są nadzy (Rodzaju 3:7: „Zatem otworzyły się oczy obojga oraz poznali, że są nadzy”). Starali się okryć, a jednocześnie ukryć przed Bogiem (Rodzaju 3:8: „Adam i jego żona ukryli się przed obliczem PANA Boga pośród drzew ogrodu”). Bóg okazuje troskę i uczynił odzienie dla człowieka (Rodzaju 3:21: „PAN Bóg zrobił ubranie ze skóry dla Adama i dla jego żony i odział ich”). Podobnie postępuje Chrystus: leczy człowieka, a symbolem tego jest ukrycie jego nagości. 

Nagość jest kojarzona jednoznacznie negatywnie w Biblii (por. Ezechiela 16:8; Ezechiela 23:10; Ozeasza 2:9; Nahuma 3:5). Ubranie człowieka może wskazywać, że jego grzech, którego był świadom i który nie daje mu spokoju (potęgowany przez stygmatyzację ze strony społeczeństwa jako opętanego przez złego ducha), zostaje zakryty.