Trzęsienie ziemi w Biblii. Przełomowe odkrycie archeologów

artykuł: Trzęsienie ziemi w Biblii. Przełomowe odkrycie archeologów / źródło zdjęcia: screen YouTube/ Israel Antiquities Authority Official Channel

artykuł: Trzęsienie ziemi w Biblii. Przełomowe odkrycie archeologów / źródło zdjęcia: screen YouTube/ Israel Antiquities Authority Official Channel

To kolejny dowód na wiarygodność relacji biblijnych. Przedstawiciele izraelskiego urzędu zajmującego się starożytnymi wykopaliskami poinformowały, że znaleziono dowody na potężne trzęsienie ziemi w Jerozolimie datowane na połowę VIII wiek. O tym zdarzeniu pisali dwaj prorocy – Amos i Zachariasz. Trzęsienie ziemi było tak potężne, że odcisnęło piętno na świadomości ówczesnych ludzi i posłużyło prorokowi do zilustrowania tego, co wydarzy się w czasach końca.

Trzęsienie ziemi w Biblii: odkrycie archeologów

Co odkryto w Jerozolimie, co by potwierdzało trzęsienie ziemi? Na terenie Parku Archeologicznego Dawida zidentyfikowano warstwę archeologiczną, wskazującą na zniszczenia: zawalone mury oraz potrzaskane naczynia jednak, co charakterystyczne, zabrakło śladów ognia. Zespół ekspertów przeprowadził szczegółowe badania miejsca zniszczeń i w przesłanym mediom komunikacie poinformował, że na miejscu musiało dojść do trzęsienia ziemi – ze względu na charakter zniszczeń. Z uwagi na datowanie i poważną skalę zniszczeń, zespół połączył to wydarzenie z tym, co opisuje Biblia, a co miało miejsce za panowania króla Judy – Azariasza.

Jak informuje Biblia, Amos zaczął prorokować dwa lata przed samym trzęsieniem ziemi. Z kolei wydarzenia mające nastąpić pod koniec dni zostają porównane przez Zachariasza do mającego miejsce trzęsienia ziemi za czasów Azariasza. Serwis Biblical Archeology podkreśla, że „trzęsienie ziemi musiało być na tyle ekstremalne, że pozostawiło trwałe wrażenie w świadomości Judejczyków”. Powód? Zachariasz żył dwa wieki po Amosie, a pamięć o wydarzeniu, zaledwie wzmiankowanym przez samego Amosa, była wciąż trwała i została wykorzystana do porównania z czasami końca. Fakt, że prorok wykorzystuje trzęsienie ziemi jako punkt odniesienia, sprawia, że naukowcy podejrzewają, iż skala zniszczeń była na tyle duża, że odcisnęła trwałe piętno na świadomości ówczesnych ludzi.

Badacze z zespołu działającego w ramach projektu, nad którym pieczę mają izraelskie władze, nazywają to zdarzenie „prawdopodobnie jednym z najsilniejszych i najbardziej niszczycielskich trzęsień ziemi w starożytności”. Dotychczas miejsca zniszczeń odkrywano w takich miejscach jak Hazor, Gezer, Tel Agol oraz Tall as-Safi, obecne badania potwierdzają wystąpienie trzęsienia ziemi także w górzystej części Judy.

W czerwcu bieżącego roku (2021) z kolei badacze odkryli potężne zniszczenia w twierdzy Tel Agol, zbudowanej w X wieku p.n.e i pełniącej strategiczną rolę w regionie. Jednak zniszczenia spowodowane trzęsieniem ziemi były na tyle poważne, że twierdza nigdy nie wróciła do swojej roli z czasów świetności.

Z kolei zniszczenia rozciągającej od Chazor na północy do Tell es-Safi na południu zostały odnotowane w pasie o długości ok 200 km.

Trzęsienie ziemi w Biblii – tak pisali Amos i Zachariasz

Tak wspominali trzęsienie ziemi w owych dniach biblijni prorocy:

Amosa 1:1:

Słowa Amosa, jednego z pasterzy z Tekoa: widzenia dotyczące Izraela, które miał za króla judzkiego Ozjasza i za króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasa, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.

Zachariasza 14:5

I odcięte będzie dojście do doliny Hinnom, ponieważ dolina Hinnom sięgać będzie do jej podnóża. Będziecie wtedy uciekali, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za czasów króla judzkiego Ozjasza. Wówczas przyjdzie Jahwe, Bóg twój, a z Nim wszyscy święci.

W poniższym artykule zestawiliśmy opisy, jak będzie wyglądał Dzień PANA (JHWH) według Biblii. Wśród nich jest też proroctwo Zachariasza 14. Obraz tego, co się wydarzy, jest spójny z zapowiedzią innych starotestamentowych proroków. Całość artykułu przeczytasz TUTAJ.

Oba cytaty za Biblią Poznańską.

źródło: Biblical Archeology / Times of Israel