Tetragram w przekładach Nowego Testamentu

Poniższy artykuł będzie prezentował przekłady, które zastosowały czterozgłoskowe imię Boże (tetragram) w Nowym Testamencie oraz w innych pismach historycznych.

„Hebrajskie Tłumaczenie Ewangelii Mateusza” Joahana Kempera oraz tłumaczenie na łacinę Andreasa Norreliusa 

Tłumaczenie Johana Kempera – „Hebrajskie Tłumaczenie Ewangelii Mateusza” autorstwa Joahana Kempera oraz tłumaczenie na łacinę Andreasa Norreliusa

Autor to polski Żyd, który konwertował z judaizmu na luteranizm. Na początku XVIII wieku wydane zostało jego tłumaczenie Ewangelii Mateusza – prawdopodobnie z Peszitty (Biblia w języku syryjskim). Po jego śmierci na łacinę przełożył ją jego uczeń, Andreas Norrelius (w połowie XVIII wieku).

Poniższy fragment to Ew. Mateusza 1:20-24 z zaznaczonym tetragramem.

Tetragram w przekładach Nowego Testamentu

Tetragram w przekładach Nowego Testamentu

 

View post on imgur.com

Peszitta we wszystkich tych trzech miejscach zawierała ܡܳܪܝܳܐ  – czyli odpowiednik tetragramu. Kemper oddał jedno z tych miejsc jako JHWH, pozostałe dwa jako ELOHIM. Być może korzystał z innej wersji Peszitty.

Zobacz także – Ewangelia Mateusza 1 audio

Tetragram w innych pismach

Jacob Heerbrand, Compendium Theologiae: Methodi quaestionibus tractatum

W pisanej po łacinie pracy protestancki teolog Jacob Heerbrand (1521 – 1600) posłużył się imieniem Bożym w formie Jehowa. Dzieło „Compendium theologicae methodi quaestionibus tradatum”, wydane w Tybindze w 1573 r., zostało przetłumaczone na grekę przez Martina Crusiusa z zachowaniem Bożego imienia.

 

Jacob Heerbrand,
Compendium Theologiae: Methodi quaestionibus tractatum,

źródło