Ewangelia Mateusza 15: Jezus daje jeść 4000 mężczyznom z pogan i ich rodzinom (Mateusza 15:32-37)

Nakarmienie 4000 – symboliczne znaczenie liczb

nakarmienie 4000 i symboliczne znaczenie liczb

nakarmienie 4000 i symboliczne znaczenie liczb

Sposobów odczytywania fragmentu Ew. Mateusza, gdzie zrelacjonowane zostaje nakarmienie 4000 mężczyzn z pogan wraz z rodzinami, jest wiele – można to robić na wielu poziomach. Szczególnie interesująca jest symbolika, która może kryć się za liczbami. Oto jedna propozycja.

Znaczenie liczb w opowiadaniu o nakarmieniu tłumów

Na początku liczby i fakty:

  • Osób w tłumie, który zebrał się wokół Jezusa, było 4000 samych mężczyzn.
    Do ich nakarmienia potrzeba było siedem chlebów i ryby.
    Chleb łamał osobiście Jezus, dawał go uczniom, a ci rozdawali wśród tłumu.
    W efekcie wszyscy byli najedzeni, a resztek uzbierało się siedem pełnych koszy.

Znaczenie liczby 4

Jak rozumieć liczby? Liczba cztery wiąże się nieodłącznie z Bogiem. To właśnie w Jego Świętym Imieniu są 4 litery: hebrajskie יהוה to litery Jud, Hej, Waw i Hej. 4000 mężczyzn z pogan może oznaczać Boży lud, których On sam wybrał, i na czołach których wypisane jest Jego imię (porównaj Objawienia 3:12 – ” I na nim imię Boga mojego napiszę”). Wybrani Boga mieli wypisane na czołach imię Baranka oraz imię Jego Ojca. W innym miejscu mowa jest o pieczęci (2 Koryntian 1:22) – jest to zapieczętowanie Duchem Św. (1:33).

Znaczenie liczby 400

4000 na myśl przywodzi również liczbę 400. W Dziejach Apostolskich 7:6 czytamy:

I mówił do niego Bóg: potomkowie jego wygnańcami będą na obczyźnie i podbiją ich w niewolę i uciskać będą przez czterysta lat

To potomstwo Abrahama, które oczekiwało w niewoli na wyzwolenie, a lud, który je uciskał, miała spotkać kara z rąk Boga.

Wyjdą stamtąd i będą Mnie czcili na tym miejscu.

– zapowiadał Bóg (Dzieje 7:7).

Lud Boży obecnie czeka również na przyjście obiecanego Królestwa, żyjąc w duchowym Egipcie, będąc uciskany przez tych, którzy nazywają się królami tego świata. Z duchowych mroków może wybawić ich tylko posłany przez Boga – Zbawiciel Jezus.

Symbolika chleba

Symbolika chleba była wielokrotnie opisywana. O ten codzienny nakazał nam modlić się Pan, a ten duchowy to ten, który również daje nam z Nieba nasz Ojciec w postaci swojego Słowa. Przekazany zostaje przez apostołów (porównaj: dał uczniom swoim, a uczniowie onemu zgromadzeniu ludu – Mateusza 15:36), czyli posyłanych przez Boga ludzi (czasownik ἀποστέλλω – apostello, od którego pochodzi rzeczownik apostoł, dosłownie znaczy „posyłać).

Ten chleb – Słowo w pełni nas nasyci, a symbolicznym podpisem jest liczba Siedem – czyli Boża pełnia. Liczba 7 jest tak powszechna w Tanach, że możemy mówić wręcz o siódemkowej strukturze Biblii. Boże Objawienie, dane Jezusowi, które to przekazał Janowi, również pełne jest siódemek (występują tam 54 razy, a w całej Biblii, jakby inaczej, ponad siedemset razy – dokładnie 735). W oczekiwaniu na tysiącletni Szabat (do dziś siódmy dzień tygodnia w tradycyjnym judaizmie) w Królestwie Bożym wybrani przez Boga są karmieni Bożym chlebem i rybami.

Symbolika ryb

To właśnie ryba kojarzona jest z Bożą łaską – to ona połyka Jonasza, który dzięki temu przeżywa gwałtowną burzę, mimo że teoretycznie powinien umrzeć – albo w morskich odmętach, albo pożarty przez rybę, jednak dzięki Bożej łasce żyje („Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, […] ze śmierci przeszedł do życia„).

Do ryb porównani są ludzie, których mieli ,,łowić” Boży wysłannicy – apostołowie (Marka 1:17 – „Uczynię was rybakami ludzi”). Każdy, kto dołącza do Bożego ludu, staje się uczniem Mesjasza, do którego stosują się słowa z Ew. Mateusza 28:19 – „Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Uczeń Jezusa to nie tylko pojawiający się na nabożeństwie ,,niedzielny chrześcijanin”, ale Jego świadek, głoszący Jego Królestwo i Jego imię innym – prawdziwy rybak ludzi.

Z resztek udało się zebrać siedem koszy. Nawet „resztki” wystarczyły, aby córka kananejskiej kobiety została uzdrowiona – w tym samym rozdziale przyznaje, że „i szczenięta jadają resztki spadające ze stołu ich panów” (Mateusza 15:27). Dlatego nawet wśród tych ,,resztek”, których jest pełnych siedem (znów!) koszy uda się znaleźć coś dla tych, którzy szukają pokrzepienia od Boga. Setnik mówił:

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.

Zaiste, Boże Słowo ma moc uleczyć ludzką duszę!

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]