symbole księgi Objawienia

symbole księgi Objawienia

Analizowane: Objawienia 1 (1-5)

Anioł
* aniołowie siedmiu kościołów – symbol siedmiu gwiazd (Objawienia 1:20)
* ukazuje Objawienie Janowi (Objawienia 1:1)

Azja 
* kościoły (Objawienia 1:4)

Biały
* włosy Jezusa (Objawienia 1:14)

Błogosławiony
* ten, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co jest w nim napisane (Objawienia 1:3)

Brąz
* stopy Jezusa podobne do lśniącego… (Objawienia 1:15)

Bóg
* daje objawienie Jezusowi (Objawienia 1:1)
* Alfa i Omega (Objawienia 1:8)
* który jest i który był, i który przychodzi (Objawienia 1:4; Objawienia 1:8)
*  Jemu chwała i moc na wieki wieków (Objawienia 1:6)
* wszechmogący (Objawienia 1:8)

Czas
* bliski (Objawienia 1:3)

Czytać
* słowa proroctwa przez błogosławionych (Objawienia 1:3)

Duch
* siedem przed tronem Boga (Objawienia 1:4)
* zachwycenie w Duchu (Objawienie 1:10)

Dzień
* Pański (Objawienia 1:10)

Efez 
* Objawienia 1:11

Filadelfia
* Objawienia 1:11

Głos
* jak huk wielu wód (Objawienia 1:15)
* mówił do Jana (Objawienia 1:12)
* potężny jakby trąby (Objawienia 1:10)

Gwiazdy
* siedem w ręku Jezusa (Objawienia 1:16; Objawienia 1:20) -> to aniołowie siedmiu Kościołów (Objawienia 1:20)

Hades
* klucze śmierci i do niego (Objawienia 1:17)

Jan
* mówi do siedmiu Kościołów
* nasz brat (Objawienia 1:9)
* potwierdził prawdziwość Objawienia (Objawienia 1:2)
* sługa Jezusa (Objawienia 1:1)
* widział Objawienie – Słowo Boga (Objawienia 1:2)
* widział siedem gwiazd w dłoni Jezusa (Objawienia 1:20)
* współuczestnik w ucisku i Królestwie (Objawienia 1:9)
* współuczestnik wytrwałości w Jezusie (Objawienia 1:9)

Jezus
* był martwy (Objawienia 1:17)
* głos jak huk wielu wód (Objawienia 1:15)
* głowa białe jak biała wełna/śnieg (Objawienia 1:14)
* jego świadectwo -> Objawienie (Objawienia 1:2)
* ktoś podobny do Syna Człowieczego (Objawienia 1:13)
* ma klucze śmierci i Hadesu (Objawienia 1:17)
* miłuje nas (Objawienia 1:5)
* oczy jak płomień ognia (Objawienia 1:14)
* pierworodny spośród umarłych (Objawienia 1:5)
* Pierwszy i Ostatni (Objawienia 1:17)
* pokaże sługom, co musi się stać wkrótce (Objawienia 1:1)
* przepasany na piersi złotym pasem (Objawienia 1:13)
* przychodzi z obłokami (Objawienia 1:7)
* stopy podobne do lśniącego brązu (Objawienia 1:15)
* swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów (Objawienia 1:5)
* ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili (Objawienia 1:7)
* usta – wychodził obosieczny, ostry miecz (Objawienia 1:16)
* widzi go Jan (Objawienia 1:17)
* wierny świadek (Objawienia 1:5)
* władca królów ziemi (Objawienia 1:5)
* włosy białe jak biała wełna/śnieg (Objawienia 1:14)
* wyglądał jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy (Objawienia 1:16)
* wysyła swojego anioła (Objawienia 1:1)
* ubrany w szatę długą aż do stóp (Objawienia 1:13)
* żyjący (Objawienia 1:17)
* żyje (Objawienia 1:17)

klucz
* śmierci i Hadesu (Objawienia 1:17)

który jest i który był, i który przychodzi
* Bóg (Objawienia 1:4)

My
* Błogosławiony ten, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co jest w nim napisane (Objawienia 1:3)
* miłowany przez Jezusa (Objawienia 1:5)
* uczynieni przez Jezusa kapłanami dla swojego Boga i Ojca (Objawienia 1:6)
* uwolnieni od grzechów przez krew Jezusa (Objawienia 1:5)

Kościoły
* ich aniołowie są symbolizowane przez siedem gwiazd (Objawienia 1:20)
* siedem (Objawienia 1:4; Objawienia 1:11)
* symbolizowane przez siedem świeczników (Objawienia 1:20)
* w Azji (Objawienia 1:4)

krew
* Jezus uwolnił nas od grzechów (Objawienia 1:5)

królowie ziemi
* ich władcą jest Jezus (Objawienia 1:5)

Łaska wam i pokój
* pozdrowienia siedmiu kościołów (Objawienia 1:4)

na wieki wieków
* Jezus żyje (Objawienia 1:17)

Księga Objawienia
* objawienie Jezusa Chrystusa (Objawienia 1:1)
* słowo Boga (Objawienia 1:2; Objawienia 1:9)
* świadectwo Jezusa Chrystusa (Objawienia 1:2; Objawienia 1:9)

Laodycea
* Objawienia 1:11

Martwy
* Jan upada jak… (Objawienia 1:17)
* Jezus był… (Objawienia 1:17)

Miecz
*  obosieczny, ostry z ust Jezusa (Objawienia 1:17)

Objawienie
* Jezusa Chrystusa (Objawienia 1:20)

Obosieczny 
* miecz z ust Jezusa (Objawienia 1:16)

Ogień 
* oczy jak płomień (Objawienia 1:14)

Ostry
* miecz z ust Jezusa (Objawienia 1:16)

Pas
* złoty pas Syna człowieczego (Objawienia 1:13)

Patmos 
* Objawienia 1:9

Pergamon
* Objawienia 1:11

Piec
* rozżarzony w porównaniu lśniącego brązu (Objawienia 1:15)

Pierworodny
* spośród umarłych (Objawienia 1:5)

Pierwszy i Ostatni
* Jezus (Objawienia 1:17)

plemiona ziemi
* wszystkie będą go opłakiwać (Objawienia 1:7)

prawy 
* ręka Jezusa z siedmioma gwiazdami (Objawienia 1:16)

Ręka
* prawa Jezusa z siedmioma gwiazdami (Objawienia 1:16)
* prawa, kładzie ją Jezus na Janie (Objawienia 1:17)

Sardes
* Objawienia 1:11

Siedem
* duchów (Objawienia 1:4)
* gwiazd (Objawienia 1:16; Objawienia 1:20)
* kościołów (Objawienia 1:4; Objawienia 1:11; Objawienia 1:20)
* złotych świeczników (Objawienia 1:12; Objawienia 1:20)

Słońce
* wygląd Jezusa; jaśnieje w całej swojej mocy (Objawienia 1:16)

Słowa
* proroctwa (Objawienia 1:3)

Słowo Boga
* jest nim Objawienie (Objawienia 1:2)

Słuchać
* słowa proroctwa (Objawienia 1:3)

Słudzy
* Jan dla Jezusa (Objawienia 1:1)
* Jezusa (Objawienia 1:1)
* zobaczą, co musi stać się wkrótce (Objawienia 1:1)

Smyrna 
* Objawienia 1:11

Strach
* Nie bój się! (Objawienia 1:17)

Śmierć
* klucze do niej i do Hadesu (Objawienia 1:17)

Śnieg 
* białe jak… (Objawienia 1:14)

Świadectwo 
* Jezusa Chrystusa – jest nim Objawienie (Objawienia 1:2)

świadek
* Jezus Chrystus (Objawienia 1:5)

Świecznik
* siedem złotych świeczników (Objawienia 1:12; Objawienia 1:20) ->symbol kościołów (Objawienia 1:20)
* wśród świeczników natomiast kogoś podobnego do Syna Człowieczego (Objawienia 1:13)

umarli
* pierworodny spośród nich (Objawienia 1:5)

Upaść do stóp 
* Jan i Jezus (Objawienia 1:17)

Tajemnica
* siedmiu gwiazd w prawej dłoni Jezusa (Objawienia 1:20)
* siedmiu złotych świeczników (Objawienia 1:20)

Tiatyra
* Objawienia 1:11

Tron Boga
* siedem duchów przed nim (Objawienia 1:4)

uwolnienie 
* od grzechów przez krew Jezusa (Objawienia 1:5)

Wełna 
* białe jak… (Objawienia 1:14)

wierny
* świadek – Jezus (Objawienia 1:5)

wkrótce
* czas jest bliski (Objawienia 1:3)
* musi się stać Objawienie (Objawienia 1:1)

władca 
* królów ziemi – Jezus (Objawienia 1:5)

Wody
* wiele wód – porównanie głosu (Objawienia 1:15)

Zachowywać
* słowa proroctwa (Objawienia 1:3)

Zapisanie
* co widzisz na zwoju (Objawienia 1:11)
* co zobaczyłeś, i to, co jest, i to, co ma potem nastąpić (Objawienia 1:19)

Ziemia 
* jej władcy (Objawienia 1:5)

Złoty
* siedem złotych świeczników (Objawienia 1:12; Objawienia 1:20)
* złoty pas Syna Człowieczego (Objawienia 1:13)

Zwój 
* zapisanie tego, co widzisz (Objawienia 1:11)