Siloe i ,,Ręka Pana”

słowa: księga Izajasza 59:1-2; Izajasza 59:4; Izajasza 59:9-10; Izajasza 57:15

Ręka Pana nie jest taka krótka
Żeby nie mogła ocalić
Ani słuch Jego tak przytępiony
By nie mógł usłyszeć

1. Lecz wasze winy wykopały przepaść
Między wami a waszym Bogiem
Wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze
Przed wami tak iż was nie słucha
Ręka Pana…

2. Dlatego prawo jest od nas daleko
I sprawiedliwość do nas nie dociera
Oczekiwaliśmy światła a oto ciemność
Jak niewidomi błądzimy przy ścianie
I jakby bez oczu idziemy po omacku
Potykamy się w samo południe jak w nocy
W pełni sił a jakby umarli, lecz…

Ręka Pana…

3. Nikt nie skarży do sądu ze względu na słuszność
Nikt tam szczerze sprawy nie dochodzi
Byleby się oprzeć na fałszu i powiedzieć kłamstwo
Byle uknuć podstęp i spłodzić niegodziwość

Ręka Pana…

4. Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte
Lecz jestem z człowiekiem skruszonym
Ożywiam ducha pokornych
By tchnąć życie w serca skruszonych.