Rysunek Rafaela Santi przedstawiający cudowny połów ryb, z tłumem na pierwszym planie, przechowywany w Albertinie.

Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem nagi – i rzucił się w morze

Ewangelia Jana 21:4-7