(1) <Psalm Asafa.> Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd:

(2) Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Sela.

(3) Bierzcie w obronę ubogiego i sierotę, oddajcie sprawiedliwość strapionemu i potrzebującemu.

(4) Wyzwólcie biedaka i nędzarza, ocalcie go z ręki niegodziwych.

(5) Lecz oni nic nie wiedzą i nie rozumieją, ciągle chodzą w ciemności; zachwiały się wszystkie fundamenty ziemi.

(6) Powiedziałem: Jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego.

(7) Lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt.

(8) Powstań, Boże, osądź ziemię, bo ty otrzymasz w dziedzictwo wszystkie narody.

Psalm 117 – komentarz New European Commentary

Komentarz do Psalmu 82:6 – ,,Jesteście bogami” – hebrajskie słowo ,,elohim” oznacza ,,mocny”‚ czasami bywa tłumaczone jako ,,Bóg”, w innych przypadkach odnosi się do ludzi. W tym wersecie określa grzesznych sędziów Izraela (Psalm 82:1, Psalm 82:7). Kiedy Żydzi fałszywie oskarżyli Jezusa o czynienie siebie Bogiem, On zaprzeczył, cytując właśnie ten werset. Chciał powiedzieć, że ,,w Starym Testamencie ludzie nazywani są bogami; ja mówię jedynie, że jestem Synem Boga, więc jaki macie problem?” (Jana 10:34-35). Nie tylko zaprzeczył, że sam jest Bogiem w sensie trynitarnym; również w ten sposób wykazał, że termin ,,Bóg” może odnosić się do ludzi. Nawet jeśli jest on użyty w stosunku do Niego, nie czyni go osobiście Bogiem.