Poznanie siebie w Biblii?

Język, w którym został napisany Nowy Testament, sprawia, że Biblia bywa interpretowana przez greckie okulary. Nie zmienia to faktu, że zarówno Stary, jak i Nowy Testament to produkt myśli hebrajskiej. Czy ma to znaczenie dla czytelnika? Istnieje fundamentalna różnica między widzeniem świata przez Hebrajczyków a Greków, co w zwięzły sposób podsumował profesor Starego Testamentu, Norman Henry Snaith.

Poznanie Boga czy poznanie siebie w Biblii?

Artykuł: Poznanie Boga czy poznanie siebie w Biblii?

Artykuł: Poznanie Boga czy poznanie siebie w Biblii?

Przedstawiłem to, co uważam za charakterystyczne idee religii Starego Testamentu. Są one różne od idei jakiejkolwiek innej religii. W szczególności są one odmienne od idei greckich myślicieli.

Przedmiotem i celem hebrajskiej myśli jest „daat Elohim” (znajomość Boga). Przedmiotem i celem greckiej myśli jest „gnothi seauton” (poznaj siebie). Między nimi istnieje największa możliwa różnica. Nie ma żadnego kompromisu między nimi na tych samych zasadach. Są przeciwnymi biegunami w kwestii postawy i metody. Hebrajska myśl rozpoczyna się od Boga. Prawdziwa mądrość to Znajomość Boga. „Bojaźń Boża jest początkiem mądrości” (Przysłów 9:10 – red.). Konsekwencją jest to, że nie można nigdy poznać siebie – czym jest i jaki jest nasz stosunek do świata, chyba że najpierw poznamy Boga i będziemy podlegli suwerennej woli Boga.

Z drugiej strony grecka myśl rozpoczyna się od poznania człowieka i dąży do zrozumienia dróg i Natury Boga poprzez poznanie tego, co jest nazywane „wyższą naturą człowieka”. Według Biblii, człowiek nie ma wyższej natury, jeśli nie narodzi się z Ducha. Takiego greckiego podejścia nie znajdziemy nigdzie w Biblii. Cala Biblia, zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament, oparte są na postawie i podejściu hebrajskim.

Norman H. Snaith, „The Distinctive Ideas of the Old Testament” (New York: Schocken Books, 1964), s. 184-
85

Czytaj także: Sukces wg Biblii. Istotna różnica między Pismem Świętym a tym, jak sukces widzi świat

Kim jest Norman H. Snaith

Norman Henry Snaith (1898–1982) był brytyjskim badaczem Starego Testamentu i profesorem w Wesley College w Leeds. Był synem pastora metodystycznego (Primitive Methodism). Kształcił się w Manchester Grammar School i Corpus Christi College w Oksfordzie, zajmując się matematyką, zanim podjął studia w zakresie języków semickich pod okiem George’a Buchanana Graya w Mansfield College.

Snaith został pastorem metodystycznym (Primitive Methodism) i podjął pracę w tym zakresie, aż do czasu gdy zostaje mianowany profesorem Starego Testamentu w Wesley College w 1936. Został dyrektorem Wesley College w 1954. Na emeryturę przechodzi w 1961. W 1957 Snaith był prezesem Towarzystwa Badań nad Starym Testamentem (źr. Wikipedia).