Powtórzonego Prawa 1:1 [komentarze]

Powtórzonego Prawa 1:1: treść wersetu

Biblia Warszawska:

Oto słowa, które wypowiedział Mojżesz do całego Izraela za Jordanem, na pustyni, w Araba naprzeciw Suf, pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Chaserot i Di-Zahab.

Przekład Cylkowa:

Oto słowa, które wygłosił Mojżesz przed całym Israelem, po tej stronie Jardenu, na puszczy, w Arabie, naprzeciw Suf, między Paran i Tofel, i Laban, i Chacerot, i Dy-Zahab;

Powtórzonego Prawa 1:1: komentarze

Powtórzonego Prawa 1:1 [komentarze]

Powtórzonego Prawa 1:1 [komentarze]

"Słowa Boga", czyli Boże działanie przez historię

Takie wyrażenie (אֵלֶּה הַדְּבָרִים/ele hadewarim) występuje jeszcze tylko kilka razy w Biblii hebrajskiej: Wyjścia 19:6; Wyjścia 35:1; Jeremiasza 30:4; Izajasza 42:16; Zachariasza 8:16. Co ciekawe, w dwóch ostatnich wersetach, słowo "דָבָר" (dawar) bywa tłumaczone jako "rzecz" lub "dzieło", co pokazuje jego szerokie znaczenie.

Izajasza 42:16 (P. Ekumeniczny):
Poprowadzę niewidomych drogą, której nie znali, sprawię, że pójdą ścieżką, o której nie wiedzieli.
Ciemności zmienię przed nimi w światło, miejsca wyboiste w równinę.
To są dzieła, których na pewno dokonam.

Zachariasza 8:16 (UBG):
To są rzeczy, które będziecie czynić: Mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, wykonujcie sprawiedliwy i spokojny sąd w waszych bramach;

Jak czytamy w "Old Testament Theology" 1 słowo "דָבָר" (dawar) łączy w sobie zarówno znaczenie "słowa", jak i czynu.

To, że JHWH jest aktywny na przestrzeni historii, nie jest przedmiotem debaty wśród jego czcicieli Starego Testamentu i wg świadectwa, którego dostarcza Stary Testament. (...) Należy więc stwierdzić, (...) że JHWH także przemawia poprzez historię.

Tak jak Słowo Boga skierowane do Izraela nakreślało Jego plan działania, podobnie nowotestamentowe Słowo to kolejny etap Jego planu w historii ludzkości.

"Laban"

Prawdopodobnie chodzi o Libnę (Liczb 33:20)

Cały rozdział: Księga Powtórzonego Prawa 1

Odnośniki
  1. Old Testament Theology, t. 1, Horst Dietrich Preuss, Westminster John Knox Press, 1995 r., s. 214