„Pójdź za mną” we wszystkich fragmentach Biblii

"Pójdź za mną" we wszystkich fragmentach Biblii

„Pójdź za mną” we wszystkich fragmentach Biblii

Ew. Jana 1:43

Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: Chodź za Mną!

Ew. Jana 10:27

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja je poznaję i idą za Mną.

Ew. Jana 12:26

Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój

Ew. Jana 13:36

Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do Niego: Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział: Tam, dokąd idę, teraz iść za Mną nie możesz, jednak potem pójdziesz

Ew. Jana 21:19

A powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Po tych słowach mówi mu: Pójdź za Mną

Ew. Jana 21:22

Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną.

Ew. Łukasza 5:27

Potem wyszedł oraz ujrzał poborcę podatków imieniem Lewi, który siedział na cle, i mu powiedział: Pójdź za mną

Ew. Łukasza 9:59

Powiedział też do innego: – Chodź za mną. On jednak prosił: – Panie, pozwól mi najpierw iść i pochować mego ojca.

Ew. Marka 2:14

A przechodząc obok, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy stole celnym, i powiedział mu: Pójdź za mną! A on wstał i poszedł za Nim

Ew. Mateusza 4:19

I rzekł do nich: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi

Ew. Mateusza 8:22

Ale Jezus mu mówi: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią swoich umarłych.

Ew. Mateusza 9:9

A Jezus odchodząc stamtąd, ujrzał człowieka siedzącego na cle, którego zwano Mateusz, i mu mówi: Pójdź za mną. Więc wstał i szedł za nim.

Ew. Mateusza 10:38

 i kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.