Otaczający nas świat wprawia nas w zdumienie – tym większe, im bardziej przypatrujemy się szczegółom rzeczy wokół nas. Poniżej krótka wizualizacja tego, co kryje w sobie… jabłko. Owoc, którego budowa wskazuje na inteligencję Stwórcy, a nie ślepy przypadek.

via Gfycat