Ps 147:1-7

(1) Alleluja! O, jak to dobrze grać naszemu Bogu, Jakie to wspaniałe! Piękna jest pieśń chwały!

(2) PAN odbudowuje Jerozolimę, Gromadzi rozproszonych z Izraela.

(3) Jest lekarzem złamanych serc, Jest tym, który opatruje ludzkie rany.

(4) On wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona.

(5) Wielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy, A Jego mądrość jest niezgłębiona.

(6) PAN wywyższa pokornych, A bezbożnych poniża aż do ziemi.

(7) Śpiewajcie PANU z wdzięcznością, Grajcie naszemu Bogu na cytrze!

(8) On zasnuwa niebiosa obłokami, Przygotowuje dla ziemi deszcz I sprawia, że góry porastają trawą…