Spis treści

Pascha 2021

Dziękujemy Ci Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że możemy zgromadzić się w 14 dnia miesiąca Awiw, aby świętować dzień, o którym mówił Twój Syn, nakazując:

„To czyńcie na moją pamiątkę”.

Tak, jak posłany przez Ciebie Mojżesz wyprowadził lud Izraela, zrywając kajdany nałożone przez władców ówczesnego świata, tak i my zyskujemy wolność dzięki Twojemu Synowi, którego ofiarę będziemy dziś wspominali.

Dziękujemy Ci Ojcze, że ten Baranek stał się również naszym udziałem i podobnie jak Izrael wychodzący z Egiptu uniknął plag, zesłanych na Egipt, tak i my mamy nadzieję na wybawienie od największej plagi – śmierci, a w Mesjaszu zyskujemy życie wieczne.

Pascha 2021

Pascha 2021

Dziękujemy Ci Ojcze, że dziś gromadząc się w imieniu Twojego Syna – Jeszuy, możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Tak, jak pisał apostoł Paweł, wyrzucamy stary kwas złości i przewrotności, stając się nowym ciastem – przaśnikiem czystości i prawdy. Podnosząc ten kielich, pamiętamy słowa naszego Pana – Jeszuy, który mówił:

Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana.

Dziękujemy Ci, że za Jego – Mesjasza sprawą przestajemy być niewolnikami świata grzechu i ciemności. Dziś możemy powtórzyć za uczniami Mesjasza, słowa błogosławieństwa, które powtarzano od wieków w społecznościach mesjańskich na całym świecie:

Dziękujemy Ci, Panie, za życie, łaskę i miłosierdzie, które wylałeś na nas; i za pokarm, którym odżywiasz i nieustannie nas podtrzymujesz, każdego dnia i każdej godziny każdej pory roku. Za to wszystko, Panie, Boże, dziękujemy. Niech Twoje imię będzie błogosławione ustami wszystkich żywych stworzeń, nieustannie i na wieki.

27 marca 2021 r.

Tagi