Papirus 52

Papirus 52: podstawowe informacje

Symbol Nazwa Zawiera Zawiera (szczegóły) Czas powstania
Papirus 52 Jana 18 5 wersetów z 40 wersetów rozdziału 18.
(Jana 18:31-33, Jana 18:37-38)
100-200 n.e. 1

Papirus 52: zdjęcia

Papirus 52 (recto)

Papirus 52 (recto)

Papirus 52 (verso)

Papirus 52 (verso)

zdjęcia: RylandsImaging (CC BY-SA 4.0)

Papirus 52: tekst

Jana 18:31-33

Zachowany tekst na papirusie wyboldowany (greka) i podświetlony na żółto (język polski)

ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΗΜΕΙΝ ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ
ΟΥΔΕΝΑ ΙΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗ ΟΝ ΕΙ-
ΠΕΝ ΣΗΜΑΙΝΩΝ ΠΟΙΩ ΘΑΝΑΤΩ ΗΜΕΛΛΕΝ ΑΠΟ-
ΘΝΗΣΚΕΙΝ ΙΣΗΛΘΕΝ ΟΥΝ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΑΙΤΩ-
ΡΙΟΝ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΩΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ
ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΣΥ ΕΙ O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥ-
ΔΑΙΩN
 Żydzi: „Nam nie wolno zabijać
 nikogo”. Stało się tak, aby s łowo Jezusa się wypełniło, które po-
 wiedział, dają c znać, jaką śmiercią miał
 umrzeć. Wsz edł wtedy znowu do Ra-
 tusza P iłat i wezwał Jezusa
 i powiedz iał do niego: Ty jesteś królem Ży-
 dó w?
Jana 18:37-38
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΜΙ ΕΓΩ ΕΙΣ TOΥΤΟ ΓΕΓΕΝΝΗΜΑΙ
ΚΑΙ (ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ) ΕΛΗΛΥΘΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΙΝΑ ΜΑΡΤΥ-
ΡΗΣΩ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΣ Ο ΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕI-
ΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΜΟΥ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ
Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ
ΕΙΠΩΝ ΠΑΛΙΝ ΕΞΗΛΘΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥ-
ΔΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΕΓΩ ΟΥΔΕΜΙΑΝ
ΕΥΡΙΣΚΩ ΕΝ ΑΥΤΩ ΑΙΤΙΑΝ
jestem królem. Ja po to się narodziłem 
i (po to) przyszedłem na świ at, aby zaświa- 
dczyć o prawdzie. Każdy, kto jest  z praw- ,
dy, słucha mego głosu.  Powiedział do niego 
Piłat:  Cóż to jest prawda?  A to 
powiedziawszy, wyszedł znowu do Ż y-
dów i powiedział do nich: Ja nie znajduję ża dn ej
winy w nim.

Polskie przekłady oparte na tekście UBG z niezbędnymi modyfikacjami na potrzeby oddania układu tekstu na papirusie

Papirus 52: dodatkowe informacje

Niewielki fragment z całości, która być może obejmowała całą Ewangelię Jana, o rozmiarze 8,9 x 6,4 cm. Uważa się, że to najwcześniejszy istniejący zapis tekstu Nowego Testamentu (teza, że najstarszym jest 7Q5, nie zyskała akceptacji w szerszych kręgach uczonych), a jego datowanie, początkowo wyznaczane na 100 rok n.e. (a nawet 90 r. n.e.), obecnie niektórzy (Andreas Schmidt) skłonni są przesuwać na 175 r, czy wręcz na III w. Na pewno trudno ustalić precyzyjną datę, Paul Foster uważa, że tak precyzyjne określanie jak wyznaczenie jej na rok 125 jest nonsensem. „Analiza paleograficzna nie pozwala na taką precyzję w przypadku niedatowanego tekstu” – stwierdził.

Raymond Brown uważał, że wczesne datowanie (ok. 120 r. za najpoważniejszy argument przeciw późnemu datowaniu Ew. Jana). Jednak w książce „Myths and Mistakes in New Testament Textual Criticism” Elijah Hixson uznał, że nawet przesunięcie daty manuskryptu na 125 r. nie wyklucza tego, że ewangelia Jana mogła powstać w II wieku.

Znaleziony w Egipcie papirus stanowi świadectwo o prawdziwości początków chrześcijaństwa, zadając kłam niekiedy wysuwanej tezie, że to religia stworzona już w samym Cesarstwie Rzymskim ze względów politycznych. Co ciekawe, mimo tak skąpej liczby słów, papirus stanowi ważne świadectwo historyczne o człowieku postawionym przed władzami rzymskimi (przed Poncjuszem Piłatem) w Jerozolimie (w pretorium), a więc jest mocno osadzone w kontekście historycznym.

Papirus pochodzi z Kodeksu, co stanowiłoby dowód na odejście od tradycji obecnej w łonie ówczesnego judaizmu.

Ocena długości brakującego na papirusie tekstu pozwala stwierdzić, że tekst nie został skażony za sprawą dodatków lub usunięć części wyrazów. Poza niewielkimi i niemającymi wpływu na treść zmianami tekst jest zgodny z zapisem Ewangelii, który znamy z obecnych wydań Nowego Testamentu.

Colin H. Roberts obliczył, że cały kodeks mógł liczyć 576 stron.

Zobacz także: Najwcześniejsze greckie manuskrypty Nowego Testamentu (według datowania)

Przypisy
  1. Myths and Mistakes in New Testament Textual Criticism, Elijah Hixson, red. Peter J. Gurry; InterVarsity Press (2019 r.); s. 109