„Niebiosa głoszą chwałę Boga…”. Spektakularne zdjęcia Kosmosu

„Niebiosa głoszą chwałę Boga…” – Biblia o niebiosach i gwiazdach

Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk (Psalm 19:1; UBG)

– pisał Psalmista. Niektórzy szukają dowodów na istnienie Boga w Biblii, inni w otaczającym ich świecie, niektórzy zaś wpatrują się w niebo. Biblia wielokrotnie przedstawia Boga jako tego, który jest Stwórcą wszystkiego, w tym każdej z gwiazd (Psalm 8:3: „przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś”; UBG) w przeogromnym Wszechświecie:

On liczy gwiazdy, nazywa każdą z nich po imieniu (Psalm 147:4; UBG; porównaj Psalm 147:4)

W podobnym tonie pisze Izajasz:

Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie: Kto stworzył te rzeczy? Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, tak że ani jedna z nich nie zginie? (Izajasza 40:26)

W poniższym artykule będziemy prezentowali najbardziej spektakularne zdjęcia, które pokazują niebo, „obwieszczające chwałę Boga”. Bo gwiazdy mogą wydawać się takie same z naszej ziemskiej perspektywy, a tak naprawdę…

Inny jest blask słońca niż blask księżyca, a jeszcze inny gwiazd, nawet gwiazda od gwiazdy różni się jasnością (1 Koryntian 15:41; UBG)

Mimo całej ich wspaniałości Bóg jasno zadeklarował, że w przeciwieństwie do okolicznych narodów Izrael miał nie czynić sobie z ciał niebieskich bogów, ale to one miały służyć ludziom (Psalm 136:9: „Księżyc i gwiazdy, by władały nocą”; UBG; porównaj: Rodzaju 1:17-18):

Spoglądając więc w niebo i widząc słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie daj się uwieść do oddawania im czci i do służenia im! Twój Bóg, Jahwe, dał je w udziale wszystkim ludom pod niebem (Powtórzonego Prawa 4:19; B. Pozn.)

Przyjrzyjmy się zatem Niebu i temu, co kryje, ze zdumieniem dostrzegając majestat Bożego stworzenia…

„Niebiosa głoszą chwałę Boga…” – zdjęcia Kosmosu

UGC 11537
UGC 11537 / "Niebiosa głoszą chwałę Boga..."

UGC 11537 / „Niebiosa głoszą chwałę Boga…”

To zdjęcie z Teleskopu Kosmicznego Hubble’a NASA/ESA pokazuje galaktykę spiralną UGC 11537. Kamera Wide Field Camera 3 i jej możliwości w zakresie podczerwieni i światła widzialnego uchwyciły ciasno owinięte ramiona spiralne galaktyki wirujące wokół jej serca. Zdjęcie ukazuje jasne pasma gwiazd i ciemne obłoki pyłu wijące się po całej galaktyce.

UGC 11537 znajduje się 230 milionów lat świetlnych stąd w konstelacji Orła i leży w pobliżu Drogi Mlecznej. Tak blisko, że widzimy również dwie gwiazdy – „intruzy” z Drogi Mlecznej.

źródło zdjęcia i informacji: NASA