Doskonała miłość i sprawiedliwość Boga. Księga Wyjścia 34:6-7 [chiazm]

Doskonała miłość i sprawiedliwość Boga. Księga Wyjścia 34:6-7 [chiazm]

Księga Wyjścia 34:6-7: tekst

(6) Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę;
(7) Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.”

Księga Wyjścia 34:6-7: chiazm

[A1]  Bóg miłosierny i litościwy  [3 wyrazy: אֵ֥ל רַח֖וּם וְחַנּ֑וּן]
[C1]  nieskory do gniewu 
[A2]  bogaty w miłosierdzie i prawdę  [3 wyrazy: וְרַב־חֶ֥סֶד וֶאֱמֶֽת]
[A3] Zachowujący miłosierdzie  nad tysiącami 
[B1]  przebaczający nieprawość , przestępstwo i grzech
[C2]  nieusprawiedliwiający winnego 
[B2]  nawiedzający nieprawość  ojców na synach i na synach ich synów
[A4]  do trzeciego i czwartego pokolenia 

Księga Wyjścia 34:6-7: opis chiazmu

Dwie pierwsze deklaracje na temat przymiotów Boga [A1 i A2] mają po 3 wyrazy w języku hebrajskim.  Bóg miłosierny i litościwy  oraz  bogaty w miłosierdzie (miłość) i prawdę . W środku (C1)występuje piąty przymiot Boga:  nieskory do gniewu  (liczba „pięć” miewa w Biblii znaczenie łaski).

W kolejnej części (A3) czytamy, że to miłosierdzie  dotyczy tysięcy  . Jednak czy to miłosierdzie dotyczy również tych, którzy trwają w nieustannym buncie wobec Niego? To Bóg  „przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech”  [B1] – jednak jego miłość jest równoważona sprawiedliwością –  „nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów”  [B2]. To ludzie, którzy nieustannie trwają w opozycji do Boga – jednak zwróćmy uwagę na różnicę: tysiące pokoleń a trzecie i czwarte pokolenie! Tak właśnie wygląda różnica w przebaczaniu  nieprawości  i nawiedzeniu  nieprawości .

Oba te wyrażenia są podsumowanie stwierdzeniem:  „nieusprawiedliwiający winnego”  – świadczącym o sprawiedliwości Boga. We wcześniejszej części czytaliśmy o Bogu jako  „nieskorym do gniewu” . Tak więc Jego sprawiedliwość jest doskonała – tak jak działa doskonale zrównoważony system sprawiedliwości, zachowujący odpowiednie proporcje między miłosierdziem a wymierzeniem uzasadnionej kary.

na podstawie: Bible Project