Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi

Mateusza 19:30 / Biblia Ewangeliczna – Przekład Dosłowny

[A] Wielu zaś pierwszych
[B] będzie ostatnimi 
[B] a ostatnich
[A] pierwszymi
Mateusza 19:30

Mateusza 19:30