„Matką moją i braćmi moimi są ci…”

 On im odpowiedział: — Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i je wypełniają (Łukasza 8:21; Biblia Lubelska)

Ewangelia Łukasza 8:21: Matką moją i braćmi moimi są ci...

Ewangelia Łukasza 8:21: Matką moją i braćmi moimi są ci…

Czy spełniamy wolę Ojca w Niebie? To jest prawdziwa próba. Nie chodzi o to, aby robić, co zakładamy, że powinno być Jego wolą. Nie wystarczy odkryć w naszych sercach ogólnych pragnień i aspiracji we właściwym kierunku. Czy praca, którą teraz wykonujemy, jest zgodna z objawioną wolą Bożą? Czy jesteśmy zaangażowany w dzieła miłości, rozdając chleb i wodę życia, czyniąc dobro wszystkim ludziom, szczególnie domownikom wiary? Czy krzyżujemy własne ciało, znosząc złe traktowanie bez odwetu całkowicie pozostawiając Panu pomstę?

Islip Collyer, „Principles and Proverbs”