Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Rzymian 15:1

A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba.

List do Rzymian 15:2

Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu.

List do Rzymian 15:3

Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane: Urągania urągających tobie spadły na mnie. 1

List do Rzymian 15:4

Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję.

List do Rzymian 15:5

A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór 2 Jezusa Chrystusa;

List do Rzymian 15:6

Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.

List do Rzymian 15:7

Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga.

List do Rzymian 15:8

Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom;

List do Rzymian 15:9

I aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane: Dlatego będę cię wysławiał między poganami i będę śpiewał twemu imieniu.

List do Rzymian 15:10

I znowu mówi: Weselcie się, poganie, z jego ludem.

List do Rzymian 15:11

 I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, i wysławiajcie go wszyscy ludzie.

List do Rzymian 15:12

I znowu Izajasz mówi: Przyjdzie korzeń Jessego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami.
W nim poganie będą pokładać nadzieję.

List do Rzymian 15:13

A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.

List do Rzymian 15:14

A też ja sam jestem pewien co do was, moi bracia, że i wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać.

List do Rzymian 15:15

A pisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga;

List do Rzymian 15:16

Po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego.

List do Rzymian 15:17

Mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie, w sprawach Bożych.

List do Rzymian 15:18

Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek;

List do Rzymian 15:19

Przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, tak że obszar od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii napełniłem ewangelią Chrystusa.

List do Rzymian 15:20

A usiłowałem głosić ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie;

List do Rzymian 15:21

Ale jak jest napisane: Ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą, a ci, którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją.

List do Rzymian 15:22

Dlatego też często napotykałem przeszkody, tak że nie mogłem przyjść do was.

List do Rzymian 15:23

Lecz teraz nie mam już miejsca do pracy w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przyjść do was;

List do Rzymian 15:24

Gdy udam się do Hiszpanii, przyjdę do was.
Spodziewam się bowiem, że idąc tamtędy, zobaczę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami troszeczkę nacieszę.

List do Rzymian 15:25

 A teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym.

List do Rzymian 15:26

Spodobało się bowiem Macedonii i Achai wspólnie złożyć się na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie.

List do Rzymian 15:27

Istotnie, spodobało się im, są też ich dłużnikami.
Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi.

List do Rzymian 15:28

Dlatego, gdy to wykonam i oddam im ten zapieczętowany owoc, wstąpię do was, udając się do Hiszpanii.

List do Rzymian 15:29

 A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa ewangelii Chrystusa.

List do Rzymian 15:30

A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga;

List do Rzymian 15:31

Abym został wybawiony od tych, którzy są niewierzący w Judei, i żeby moja posługa, którą wykonuję dla Jerozolimy, została dobrze przyjęta przez świętych;

List do Rzymian 15:32

Abym z radością przyszedł do was za wolą Boga i doznał pokrzepienia razem z wami.

List do Rzymian 15:33

A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi.
Amen.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska więcej o Biblii Gdańskiej tutaj
Przypisy
  1. Paweł nie cytuje Ewangelii, ale Psalm 69:9; to pokazuje, że podobnie jak Jezus, uważał, że całe Pismo świadczą o Chrystusie, który miał przyjść (por. Jana 5:39: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie„)
  2. Chrystus jest naszym wzorem do naśladowania, por. Mateusza 16:24: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną / Jana 13:15: Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem / 1 Piotra 2:21: (…) Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady / 1 Jana 2:6: Kto mówi iż w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić (T. Rak.) itd.