List do Rzymian 14:6 wg Textus Receptus i Nestle Aland

Na początku przeczytajmy, co mówi List do Rzymian według Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (opartej na Textus Receptus).

Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu.

A teraz Biblia Ewangeliczna:

Kto przestrzega dnia — przestrzega dla Pana. Kto jada — czyni to dla Niego, gdyż dziękuje Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana — i dziękuje Bogu.

Zwróćmy uwagę na kluczową różnicę na początku wersetu:

Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega.

vs

Kto przestrzega dnia — przestrzega dla Pana.

Widzimy więc, że Nestle Aland, na którym oparta jest Biblia Ewangeliczna, pomija słowa:

kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega

List do Rzymian 14:6 – opinia Bruce’a Metzgera

Bruce Metzger w „A Textual Commentary on the Greek New Testament” podaje:

Textus Receptus, zgodnie z późniejszymi świadkami (CA L P większość minuskuł syr p, h arm al) dodaje zdanie składowe: καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ οὐ φρονεῖ [o nieprzestrzeganiu dnia – red.]. To typowa bizantyjska glossa, wynikająca z chęci nadania równowagi zdaniu w oparciu o pierwszą część zdania καὶ ὁ μὴ ἐσθίων [o przestrzeganiu dnia – red.]

Widzimy, że słowa o nieprzestrzeganiu dnia są późniejszym dopiskiem do słów Pawła.

Święta Boga i ich prorocze wypełnienie – WIĘCEJ

List do Rzymian 14:6.

List do Rzymian 14:6.