List do Galacjan 4:4: porównanie przekładów

PRZEKŁAD TREŚĆ WERSETU
Biblia Szymona Budnego [1574 r.] Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, wysłał Bóg syna swego urodzonego z niewiasty, uczynionego pod zakonem.
Biblia Jakuba Wujka [1923 r.] Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, narodzonego z niewiasty, uczynionego pod zakonem,
Nowy Testament Rakowski Lecz gdy przyszła ona zupełność czasu, wysłał Bóg onego Syna swego, uczynionego z niewiasty, który był pod zakonem;
Nowy Testament Eugeniusza Dąbrowskiego Lecz gdy nastała pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty i podległego Zakonowi,
Biblia Warszawska Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,
Toruński Przekład Nowego Przymierza Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swojego Syna, który narodził się z kobiety i narodził się pod Prawem,
Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017 r.) Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem;
Przekład Nowego Świata Ale gdy nastał wyznaczony czas, Bóg posłał swojego Syna — którego urodziła kobieta i który podlegał Prawu
Biblia Brzeska [1563 r.] Ale gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swojego sprawionego z niewiasty, który się zstał poddanym zakonowi.
Przekład Ekumeniczny Kiedy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, który narodził się z niewiasty, narodził się pod Prawem,

List do Galacjan: interlinearny

ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου
hote de elthen to pleroma tou chronou
kiedy zaś nadeszła pełnia czasu
ἐξαπέστειλεν Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον
eksapesteilen ho Theos ton Hyion autou genomenon
posłał Bóg Syna swojego który stał się
ἐκ γυναικός γενόμενον ὑπὸ νόμον
ek gynaikos genomenon hypo nomon
z kobiety który stał się pod  prawem

tekst grecki: ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:4 Greek NT: Nestle 1904

List do Galacjan 4:4

List do Galacjan 4:4