List do Filipian 2:2

List do Filipian 2:2: treść wersetu

List do Filipian 2:2

List do Filipian 2:2

Przekład Ekumeniczny: dopełnijcie mojej radości i to samo myślcie, mając tę samą miłość, zjednoczeni i jednomyślni

Toruński Przekład Nowego Przymierza: Dopełnijcie mojej radości, mając to samo rozumienie, tę samą miłość, jedną duszę i jedno myśląc.

List do Filipian 2:2: komentarze

„Jednomyślni”

A właściwie mający jedną duszę – συμψυχοι (sympsychoi; sym – „wraz, z”, psychos – „dusza”), czyli posiadający jednego ducha, zespoleni jedną myślą w Chrystusie. Yung Suk Kim, profesor Nowego Testamentu i wczesnego chrześcijaństwa, zwraca uwagę, że podobnie do piszącego powyższe słowa Pawła brzmiał słynny chiński myśliciel Konfucjusz.

Podstawowa cnota etyczna według niego to 恕 (szù), czyli „posiadać ten sam umysł wraz z innymi” (Dialogi konfucjańskie 15:24). Innymi słowy, to nie tylko myśleć tak jak inni, ale również postrzegać innych, jak postrzegamy siebie, czyli przyjmować perspektywę innych i dzięki temu wykazywać empatię w stosunku do innych. Co z kolei prowadzi do innego twierdzenia Konfucjusza – „仁者人也” (rén zhě rén jě): „Kochać to stawać się tą osobą” (z księgi „Doktryna Środka”). Pismo Święte mówi o tym cały czas na różne sposoby – nie tylko o stawaniu się jednym, jak powyżej Paweł, czy Pan Jezus, ale również o miłości bliźnich, ale również i nieprzyjaciół.