Ew. Marka 13:32 [komentarze]: „Lecz o tym dniu nie wie nikt, tylko Ojciec”

Ew. Marka 13:32 [komentarze]: treść wersetu

Biblia Ewangeliczna (przekł. dosłowny):

o tym dniu jednak ani o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Przekład Ekumeniczny:

 Nikt jednak nie wie, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Ew. Marka 13:32: komentarze - "Lecz o tym dniu nie wie nikt (...) tylko Ojciec"

O czym nie wiedział Chrystus

"Lecz o tym dniu nie wie nikt (...) tylko Ojciec". Ew. Marka 13:32 [komentarze]

"Lecz o tym dniu nie wie nikt (...) tylko Ojciec". Ew. Marka 13:32 [komentarze]

Jezus jako Chrystus (Mesjasz), a nie wcielony Bóg, nie znał m.in. czasu swojego ponownego przyjścia. Kiedy czytamy Ewangelie, dostrzegamy więcej podobnych sytuacji, kiedy Jezus, będąc w pełni człowiekiem, czegoś nie wiedział:
1) kto dotknął jego szaty
(Łukasza 8:45-46: Jezus powiedział: Kto się mnie dotknął? Ale wszyscy się wypierali, Piotr oraz wszyscy z nim. Zaś Piotr powiedział: Mistrzu, otaczają cię tłumy i cisną, a mówisz: Kto mnie dotknął? Ale Jezus powiedział: Ktoś mnie dotknął, gdyż ja poznałem moc, która ze mnie wyszła).

2) kto zasiądzie po jego prawicy i lewicy
(Marka 10:39-40: Jezus im powiedział: Istotnie, kielich, który ja piję, będziecie pić i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni. Nie do mnie jednak należy danie miejsca po mojej prawej albo lewej stronie, ale będzie dane tym, którym zostało przygotowane).

3) jakie imię nosił demon
(Marka 5:9-10: I zapytał go: Jak ci na imię? A on odpowiedział: Na imię mi Legion, bo jest nas wielu).

4) czy Bóg odsunie od niego "kielich" 
(Mateusza 26:39: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty).

5) że jego nieobecność wywoła troskę rodziców
(Łukasza 2:48-49:
rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca?

6) jak długo będzie musiał znosić przewrotne pokolenie
(Marka 9:19:
On im odrzekł, mówiąc: O rodzie bez wiary! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił?).

7) objawienie, które otrzymał od Boga
(Objawienia 1:1: Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi).

Kilka powyższych punktów może być dyskusyjnych - niektóre mogą stanowić jedynie figurę retoryczną (np. punkt 6.) lub element rozmowy z cierpiącą na chorobę osobą (punkt 3.), jednak kilka pokazuje, kim naprawdę był Chrystus. Posiadał on własną wolę (punkt 4.), a więc nie był tą samą osobą, co Bóg, a władza, którą dysponował, była ograniczona suwerennym autorytetem Ojca (punkt 2.). Tylko Bóg zna w wyczerpujący sposób swój plan (punkt 7. i omawiana w tym artykule godzina powrotu Chrystusa).

Czytaj także: Czy Jezus mógł być jednocześnie człowiekiem i Bogiem?

Czy "ani syn" powinno znaleźć się w tekście?

Niektórzy, niepogodzeni z takim brzmieniem wersetu z Marka, sięgają do Mateusza 24:36, gdzie czytamy:

Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec (B. Tys. V)

Istnieją problemy związane z tekstem greckim, dlatego wiele przekładów zawiera tę frazę, porównajL B. Poznańska, B. Warszawska, B. Ewangeliczna, P. Ekumeniczny, B. Lubelska czy B. Paulistów, gdzie czytamy:

O tym, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie: ani aniołowie w niebie,  ani Syn , tylko Ojciec.

Roger Omanson (A Textual Guide to the Greek New Testament, German Bible Society, 2006, s. 44) napisał w związku z kwestionowanym wersetem Mateusza:

Najlepsze manuskrypty aleksandryjskie i zachodnie zawierają słowa oude ho huios („ani Syn”), a składnia zdania sugeruje, że te trzy słowa są oryginalne (...) kopiści opuścili te słowa z powodu doktrynalnych trudności w stwierdzeniu, że nie wiedział, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie.

Jeśli chodzi o Marka 13:32 nie ma najmniejszych wątpliwości, że to wyrażenie znajdowało się w oryginalnym tekście. Tak więc możemy mieć pewność, że słowa Chrystusa rzeczywiście padły.