Księga Wyjścia 39:1

Także z błękitnej tkaniny, purpury i karmazynu zrobili szaty do służby, do posługiwania w świątyni.
Zrobili też święte szaty dla Aarona, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 39:2

I zrobili efod ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru.

Księga Wyjścia 39:3

Naklepali też złote blaszki i nacięli z nich nici do przetykania haftem błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru.

Księga Wyjścia 39:4

Zrobili do niego naramienniki, aby się jeden z drugim mógł złączyć.
Łączyły się na dwóch końcach.

Księga Wyjścia 39:5

Także pas do efodu, który był na nim, z tego samego był i tak samo zrobiony: ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 39:6

Do tego obrobili kamienie onyksu osadzone w złotych oprawkach, wyryte tak jak pieczęci bywają ryte, z imionami synów Izraela.

Księga Wyjścia 39:7

I umieścili je na naramiennikach efodu, aby były kamieniami pamiątkowymi dla synów Izraela, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 39:8

Zrobili też haftowany pektorał podobnie jak efod: ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru.

Księga Wyjścia 39:9

Był kwadratowy; zrobili podwójny pektorał, na piędź długości i na piędź szerokości, złożony we dwoje.

Księga Wyjścia 39:10

I osadzili w nim cztery rzędy kamieni w tym porządku: karneol, topaz i szmaragd w pierwszym rzędzie.

Księga Wyjścia 39:11

A w drugim rzędzie: karbunkuł, szafir i diament.

Księga Wyjścia 39:12

A w trzecim rzędzie: hiacynt, agat i ametyst.

Księga Wyjścia 39:13

A w czwartym rzędzie: beryl, onyks i jaspis, wszystkie osadzone w złotych oprawach.

Księga Wyjścia 39:14

A tych kamieni z imionami synów Izraela było dwanaście, według ich imion, które ryte były jak na pieczęci; każdy według swego imienia, według dwunastu pokoleń.

Księga Wyjścia 39:15

Zrobili też do pektorału łańcuszki plecione ze szczerego złota.

Księga Wyjścia 39:16

Zrobili także dwie złote oprawki i dwa złote pierścienie i przyczepili te dwa pierścienie do obu rogów pektorału.

Księga Wyjścia 39:17

 I włożyli te dwa złote łańcuszki w oba pierścienie u rogów pektorału.

Księga Wyjścia 39:18

Drugie zaś końce obu łańcuszków przymocowali do tych dwóch oprawek i przyprawili z przodu do naramienników efodu.

Księga Wyjścia 39:19

Zrobili również dwa złote pierścienie, które przymocowali do dwóch rogów pektorału na jego wewnętrznym brzegu, który był od strony efodu.

Księga Wyjścia 39:20

Zrobili jeszcze dwa złote pierścienie, które przyprawili na dwie strony efodu, u dołu, naprzeciwko jego spojenia, ponad pasem efodu.

Księga Wyjścia 39:21

I przywiązali pektorał jego pierścieniami do pierścieni efodu sznurem błękitnym, aby był nad pasem efodu, żeby pektorał nie odstawał od efodu, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Wyjścia 39:22

Zrobili także tkany płaszcz pod efod, cały z błękitnej tkaniny;

Księga Wyjścia 39:23

A pośrodku płaszcza otwór, jak otwór w pancerzu, i obwódkę dokoła brzegu, aby się nie rozdzierał.

Księga Wyjścia 39:24

Także u dołu tego płaszcza zrobili jabłka granatu z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru.

Księga Wyjścia 39:25

Zrobili też dzwonki ze szczerego złota i pozawieszali te dzwonki między te jabłka granatu u dołu dokoła płaszcza, pośród jabłek granatu;

Księga Wyjścia 39:26

Dzwonek, a potem jabłko granatu i znów dzwonek, i jabłko granatu, u dołu dokoła płaszcza do usługiwania, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 39:27

Zrobili też dla Aarona i jego synów szaty tkane z bisioru.

Księga Wyjścia 39:28

Mitrę także z bisioru i ozdobne mitry z bisioru, i spodnie ze skręconego bisioru.

Księga Wyjścia 39:29

Pas także ze skręconego bisioru, błękitnej tkaniny, purpury i karmazynu, haftowany, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 39:30

Zrobili też blaszkę do świętej korony ze szczerego złota i wyryli na niej napis jak na pieczęci: Świętość PANU.

Księga Wyjścia 39:31

A przymocowali do niej sznur z błękitnej tkaniny, aby była przywiązana na przodzie mitry, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 39:32

I tak skończyły się wszystkie prace około przybytku, czyli Namiotu Zgromadzenia.
I synowie Izraela zrobili wszystko, jak PAN rozkazał Mojżeszowi; tak zrobili.

Księga Wyjścia 39:33

I przynieśli ten przybytek do Mojżesza, namiot i wszystkie naczynia do niego, jego haki, deski, drążki, słupy i podstawki;

Księga Wyjścia 39:34

Przykrycie ze skór baranich farbowanych na czerwono, przykrycie ze skór borsuczych i zasłonę do osłonięcia;

Księga Wyjścia 39:35

Arkę świadectwa i drążki do niej, i przebłagalnię;

Księga Wyjścia 39:36

Stół, wszystkie naczynia do niego i chleb pokładny;

Księga Wyjścia 39:37

Szczerozłoty świecznik, lampy do niego – lampy ustawione w porządku – i wszystkie naczynia do niego, i oliwę do świecenia;

Księga Wyjścia 39:38

Także złoty ołtarz, olejek do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę do wejścia do namiotu;

Księga Wyjścia 39:39

Miedziany ołtarz i do niego miedzianą kratę, drążki i wszystkie naczynia do niego, kadź i podstawę do niej.

Księga Wyjścia 39:40

Zasłony do dziedzińca, słupy i podstawki do niego, zasłonę do bramy dziedzińca, sznury i kołki do niej i wszelkie naczynia do służby w przybytku, czyli do Namiotu Zgromadzenia;

Księga Wyjścia 39:41

Szaty do służby w posługiwaniu w świątyni, święte szaty dla kapłana Aarona i szaty jego synów do sprawowania urzędu kapłańskiego.

Księga Wyjścia 39:42

Według wszystkiego, co PAN rozkazał Mojżeszowi, tak synowie Izraela wykonali całą tę pracę.

Księga Wyjścia 39:43

I Mojżesz obejrzał tę całą robotę, a zrobili ją, jak PAN rozkazał; tak właśnie zrobili.
I Mojżesz im błogosławił.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj