Księga Rodzaju 9:18-29 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 9:18-29 [chiazm] – wersja 1.

A: Noe – Rodzaju 9:18-19 oraz Rodzaju 9:28-9
B: Namiot – Rodzaju 9:20-21 oraz Rodzaju 9:26-7
C: Kanaan i bracia – Rodzaju 9:22 oraz Rodzaju 9:25
D: Co uczyniono Noemu – Rodzaju 9:23 oraz Rodzaju 9:24

 A: Noe 
 B: Namiot 
 C: Kanaan i bracia 
 D: Co uczyniono Noemu 
 D: Co uczyniono Noemu 
 C: Kanaan i bracia 
 B: Namiot 
 A: Noe 

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 9:18-29 [chiazm] – wersja 1.

A: Noe
Rodzaju 9:18-19
Czytaj treść
(18) A synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet. Cham jest ojcem Kanaana.
(19) To są trzej synowie Noego, przez których napełniła się ludem cała ziemia.
B: Namiot
Rodzaju 9:20-21
Czytaj treść
(20) Wtedy Noe zaczął uprawiać ziemię i zasadził winnicę.
(21) Potem pił wino i upił się; i leżał odkryty w swoim namiocie.
C: Kanaan i bracia
Rodzaju 9:22
Czytaj treść
(22) A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym dwom swoim braciom na dworze.
D: Co uczyniono Noemu
Rodzaju 9:23
Czytaj treść
(23) Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, założyli ją sobie na ramiona, weszli tyłem i zakryli nagość swego ojca; a ich twarze były odwrócone, tak że nie widzieli nagości swego ojca.
D: Co uczyniono Noemu
Rodzaju 9:24
Czytaj treść
(24) A gdy Noe obudził się po winie, dowiedział się, co mu zrobił jego młodszy syn;
C: Kanaan i bracia
Rodzaju 9:25
Czytaj treść
(25) I powiedział: Niech będzie przeklęty Kanaan, będzie sługą sług swoich braci.
B: Namiot
Rodzaju 9:26-27
Czytaj treść
(26) Potem dodał: Niech będzie błogosławiony PAN Bóg Sema, a niech Kanaan będzie jego sługą.
(27) Niech Bóg rozprzestrzeni Jafeta i niech mieszka on w namiotach Sema, a niech będzie Kanaan jego sługą.
A: Noe
Rodzaju 9:28-29
Czytaj treść
(28) I Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat.
(29) I wszystkich dni Noego było dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł.
[/su_table]
Księga Rodzaju 9:18-29 [chiazm]

Księga Rodzaju 9:18-29 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 9:18-29 [chiazm] – wersja 2.

A: Potomkowie Noego / Śmierć Noego – Rodzaju 9:18-19 oraz Rodzaju 9:28-29
B: Nieprzytomny Noe / Przebudzony Noe
– Rodzaju 9:20-21 oraz Rodzaju 9:24
C: Grzech Chama, ojca Kanaana / Przekleństwo Kanaana
– Rodzaju 9:22 oraz Rodzaju 9:25
D: Zachowanie Sema i Jafeta / Błogosławieństwo Sema i Jafeta
– Rodzaju 9:23 oraz Rodzaju 9:26-27

 A: Potomkowie Noego 
 B: Nieprzytomny Noe 
 C: Grzech Chama, ojca Kanaana 
 D: Zachowanie Sema i Jafeta 
 B: Przebudzony Noe 
 C: Przekleństwo Kanaana 
 D: Błogosławieństwo Sema i Jafeta 
 A: Śmierć Noego 

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 9:18-29 [chiazm] – wersja 2.

A: Potomkowie Noego
Rodzaju 9:18-19
Czytaj treść
(18) A synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet. Cham jest ojcem Kanaana.
(19) To są trzej synowie Noego, przez których napełniła się ludem cała ziemia.
B: Nieprzytomny Noe
Rodzaju 9:20-21
Czytaj treść
(20) Wtedy Noe zaczął uprawiać ziemię i zasadził winnicę.
(21) Potem pił wino i upił się; i leżał odkryty w swoim namiocie.
C: Grzech Chama, ojca Kanaana
Rodzaju 9:22
Czytaj treść
(22) A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym dwom swoim braciom na dworze.
D: Zachowanie Sema i Jafeta

Rodzaju 9:23

Czytaj treść
(23) Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, założyli ją sobie na ramiona, weszli tyłem i zakryli nagość swego ojca; a ich twarze były odwrócone, tak że nie widzieli nagości swego ojca.
B: Przebudzony Noe
Rodzaju 9:24
Czytaj treść
(24) A gdy Noe obudził się po winie, dowiedział się, co mu zrobił jego młodszy syn;
C: Przekleństwo Kanaana
Rodzaju 9:25
Czytaj treść
(25) I powiedział: Niech będzie przeklęty Kanaan, będzie sługą sług swoich braci.
D: Błogosławieństwo Sema i Jafeta
Rodzaju 9:26-27
Czytaj treść
(26) Potem dodał: Niech będzie błogosławiony PAN Bóg Sema, a niech Kanaan będzie jego sługą.
(27) Niech Bóg rozprzestrzeni Jafeta i niech mieszka on w namiotach Sema, a niech będzie Kanaan jego sługą.
A: Śmierć Noego
Rodzaju 9:28-29
Czytaj treść
(28) I Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat.
(29) I wszystkich dni Noego było dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czytaj także: McClintock: Jak w II i III wieku filozoficzne idee ukształtowały chrześcijaństwo

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

źródło: Patterns of Life

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License