Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Rodzaju 49: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Jakub błogosławi swoich synów

Księga Rodzaju 49:1

Potem Jakub wezwał swoich synów i powiedział: Zbierzcie się, a oznajmię wam, co was spotka w waszych ostatnich dniach.

Księga Rodzaju 49:2

Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, a słuchajcie waszego ojca Izraela.

Księga Rodzaju 49:3

Rubenie, mój pierworodny, ty jesteś moją mocą i początkiem mojej siły, pierwszy dostojeństwem i pierwszy męstwem.

Księga Rodzaju 49:4

Niestabilny jak woda, nie będziesz przodować, bo wstąpiłeś do łoża twego ojca; wstępując do mojego posłania, zbezcześciłeś je.

Księga Rodzaju 49:5

Symeon i Lewi, bracia, ich miecze to narzędzia przemocy.

Przekład interlinearny/audio
Księga Rodzaju 49:5: hebrajski
שִׁמְעֹון וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם
tekst: Kodeks Leningradzki [B19A]

Księga Rodzaju 49:5: przekład interlinearny

מְכֵרֹתֵיהֶם חָמָס כְּלֵי אַחִים וְלֵוִי שִׁמְעֹון
mǝḵērōṯêhem ḥāmās kǝlê ʾaḥîm wǝlēwî šimʿôn
ich miecze przemocy narzędzia bracia i Lewi Szymon
H4380 H2555 H3627 H251 H3878 H8095

Księga Rodzaju 49:6

Niech moja dusza nie wchodzi w ich radę, niech moja sława nie jednoczy się z ich zgromadzeniem, bo w swej zapalczywości zabili człowieka, a w samowoli wywrócili mur.

Księga Rodzaju 49:7

Przeklęta ich zapalczywość, bo uparta, i ich gniew, bo zatwardziały.
Rozdzielę ich w Jakubie, a rozproszę ich w Izraelu.

Księga Rodzaju 49:8

(8) Judo, to ciebie będą chwalić twoi bracia, twoja ręka będzie na karku twoich nieprzyjaciół, synowie twego ojca będą ci się kłaniać.

Księga Rodzaju 49:9

Judo, szczenię lwie, wróciłeś od łupu, mój synu.
Skłonił się i położył się jak lew i jak lwica.
Któż go obudzi?

Księga Rodzaju 49:10

Nie będzie odjęte berło od Judy ani prawodawca spomiędzy jego nóg, aż przyjdzie Szylo i jemu będą posłuszne narody.

Księga Rodzaju 49:11

Przywiąże do winorośli swoje oślę, a do wybornej winorośli – oślątko swojej oślicy.
Wypierze w winie swoją szatę, a we krwi winogron – swoje odzienie.

Księga Rodzaju 49:12

Jego oczy czerwone od wina, a zęby białe od mleka.

Księga Rodzaju 49:13

Zebulon będzie mieszkać na morskim brzegu, przy porcie okrętów, a jego granice będą aż do Sydonu.

Księga Rodzaju 49:14

Issachar jak osioł kościsty leżący między dwoma brzemionami.

Księga Rodzaju 49:15

Zobaczył, że spoczynek jest dobry i ziemię, że jest urocza, nachylił swe ramię, by dźwigać, i stał się sługą składającym daninę.

Księga Rodzaju 49:16

Dan będzie sądzić swój lud jako jedno z pokoleń Izraela.

Księga Rodzaju 49:17

Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce kąsającą końskie pięty, tak że jeździec spadnie do tyłu.

Księga Rodzaju 49:18

Oczekuję twego zbawienia, PANIE!

Księga Rodzaju 49:19

Gad będzie zwyciężony przez wojsko, ale on na koniec zwycięży.

Księga Rodzaju 49:20

Od Aszera będzie tłusty chleb, a on dostarczy przysmaków królewskich.

Księga Rodzaju 49:21

Neftali jak wypuszczona łania, mówiący piękne słowa.

Księga Rodzaju 49:22

Józef, latorośl płodna, latorośl płodna przy źródle, a jej szczepy rozchodzą się po murze.

Księga Rodzaju 49:23

Choć napoili go goryczą i strzelali do niego, i nienawidzili go strzelcy;

Księga Rodzaju 49:24

Jednak jego łuk został potężny i wzmocniły się ramiona jego rąk dzięki rękom mocnego Boga Jakuba, stamtąd pasterz i opoka Izraela.

Księga Rodzaju 49:25

Od Boga twego ojca, który będzie cię wspomagał, i od Wszechmogącego, który ci pobłogosławi błogosławieństwami nieba z wysoka i błogosławieństwami głębin leżących na dole, i błogosławieństwami piersi i łona.

Księga Rodzaju 49:26

Błogosławieństwa twego ojca będą mocniejsze niż błogosławieństwa moich przodków aż do granic pagórków wiecznych.
Będą nad głową Józefa i nad wierzchem głowy odłączonego od swych braci.

Księga Rodzaju 49:27

Beniamin jak drapieżny wilk, rano będzie jeść zdobycz, a wieczorem będzie dzielił łupy.

Śmierć i pochówek Jakuba

Księga Rodzaju 49:28

Oto wszystkich dwanaście pokoleń Izraela i to, co im powiedział ich ojciec, gdy im błogosławił.
Każdemu według jego błogosławieństwa błogosławił.

Księga Rodzaju 49:29

Potem im nakazał: Ja będę przyłączony do mojego ludu.
Pogrzebcie mnie z moimi ojcami w jaskini, która jest na polu Efrona Chetyty;

Księga Rodzaju 49:30

W jaskini, która jest na polu Makpela naprzeciwko Mamre w ziemi Kanaan.
Kupił ją wraz z polem Abraham od Efrona Chetyty jako grób na własność.

Księga Rodzaju 49:31

Tam pogrzebano Abrahama i jego żonę Sarę, tam pogrzebano Izaaka i jego żonę Rebekę.
Tam też pogrzebałem Leę.

Księga Rodzaju 49:32

Pole to i jaskinię na nim kupiono od synów Cheta.

Księga Rodzaju 49:33

A gdy Jakub przestał mówić do swoich synów, złożył swoje nogi na łoże i umarł, i został przyłączony do swego ludu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj